Kontakt

Plan komunikacji 2020

Harmonogram planu komunikacji na rok 2020

harmonogram_2020_aktualizacja_czerwiec_strona

harmonogram_2020_aktualizacja_listopad_grudzien


Warsztat refleksyjny – ewaluacyjny 2019

Zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Podręcznika Monitoringu na początku każdego roku LGD zobowiązane jest do przeprowadzenia  ewaluacji wewnętrznej. W dniu 7 lutego 2020 r. w Sali Narad Stowarzyszenia odbył  warsztat, w którym wzięli udział: przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Członkowie Rady Programowej, Członkowie Zarządu, Członkowie LGD, Beneficjenci, mieszkańcy obszaru oraz pracownicy biura LGD Partnerstwo Izerskie.

Celem warsztatu była ocena procesu wdrażania LSR,   przedstawienie osiągniętych rezultatów, analiza zmian otoczenia oraz wskazanie zagrożeń, które mogą w płynąc na realizację wskaźników oraz osiągnięcie celów założonych do realizacji w LSR. W trakcie spotkania omówiono działania animacyjne oraz funkcjonowanie biura LGD  w 2019 roku.

Podstawowym materiałem do pracy warsztatowej były  zestawienia i materiały z procesu realizacji LSR przygotowane przez pracowników LGD.  Wnioski, rozważania i rekomendacje  wypracowane w trakcie dyskusji zostaną wykorzystane do poprawienia funkcjonowania LGD.

Dziękujemy za udział w warsztacie ewaluacyjnym. Dziękujemy za dyskusję, wnioski, rekomendacje , wypracowany materiał będzie nam służył również do opracowania diagnozy w przyszłym okresie programowania 2021-2027. Warsztat był okazją do wymiany spostrzeżeń, doświadczeń wszystkich grup społecznych mieszkających na obszarze LGD.

Bardzo, bardzo dziękujemy i zapraszamy za rok.

Wszystkim  bardzo dziękujemy za udział w warsztacie refleksyjnym.


Ulotka PROW


W dniu 23 grudnia 2020 w siedzibie Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie odbyło się szkolenie dla Pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie. Szkolenie dotyczyło „Zasad wypełniania wniosków aplikacyjnych i rozliczeniowych”. W trakcie szkolenia zostały omówione Wytyczne nr 7/1/2020,  procedury oceny operacji, zasady wypełniania wniosków aplikacyjnych i rozliczeniowych.


Ulotka PROW


Badanie satysfakcji wnioskodawców dot. Jakości pomocy świadczonej przez „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie”

Badanie_jakosc_doradztwa


Analiza badania- wywiadu indywidualnego, dot.: oceny trafności i  przydatności oraz doboru sposobu prezentowania informacji oraz zainteresowania uczestnictwem w działaniach „Stowarzyszenia LGD- Partnerstwo Izerskie”

badanie trafnosci 2020

Zadzwoń do nas 603 087 205 lub
Napisz