Kontakt

2018

Posiedzenie z dnia 15-05-2018 r.

W dniu 15 maja 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2018/G. Poniżej zamieszczono listy operacji zgodnych z ogłoszeniem, zgodnym z PROW 2014-2020 i LSR oraz operacji wybranych mieszczących się w limicie.

–  protokół

Wyniki naboru wniosków nr 1/2018/G

Grantu : Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej: rozwój oferty na funkcjonowanie i wykorzystanie potencjału społeczności lokalnej i miejsc integracji społecznej oraz podjęcie działań w kierunku poprawy współpracy sektorów (animacja czasu wolnego, współpraca międzysektorowa, oferta na funkcjonowanie i wykorzystanie potencjału miejsc integracji społecznej itp.)

Lista operacji wybranych do dofinansowania wniosków, mieszczących się w limicie w ramach 1/2018/G naboru wniosków

Rejestr interesów w ramach naboru 1/2018/G

– Tabela wykluczeń z oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 1/2018/GPosiedzenie z dnia 14-06-2018 r.

W dniu 14 czerwca 2018 odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2018, 2/2018, 3/2018. Poniżej zamieszczono listy operacji zgodnych z ogłoszeniem, zgodnym z PROW 2014-2020 i LSR oraz operacji wybranych mieszczących się w limicie, operacji wybranych niemieszczących się w limicie oraz operacji niewybranych.- protokół 

Wyniki naboru wniosków nr 1/2018

Zakładanie działalności gospodarczych

– Lista operacji wybranych do dofinansowania wniosków, mieszczących się w limicie  w ramach 1/2018 naboru wniosków
– Lista operacji wybranych do dofinansowania wniosków,niemieszczących się w limicie  w ramach 1/2018 naboru wniosków
– Lista operacji nie wybranych do dofinansowania wniosków, które nie uzyskały negatywną ocenę z weryfikacji formalnej w ramach 1/2018 naboru wniosków
– Rejestr interesów w ramach naboru 1/2018
– Tabela wykluczeń z oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 1/2018

Wyniki naboru wniosków nr 2/2018

Rewitalizacja lokalnych zasobów

– Lista operacji wybranych do dofinansowania wniosków, mieszczących się w limicie  w ramach 2/2018 naboru wniosków
– Rejestr interesów w ramach naboru 2/2018
– Tabela wykluczeń z oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 2/2018

Wyniki naboru wniosków nr 3/2018

Wspieranie ochrony środowiska

– Lista operacji wybranych do dofinansowania wniosków, mieszczących się w limicie  w ramach 3/2018 naboru wniosków
– Rejestr interesów w ramach naboru 3/2018
– Tabela wykluczeń z oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 3/2018


Posiedzenie z dnia 06-07-2018 r.

W dniu 6 lipca 2018 odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie w sprawie zajęcia stanowiska na temat protestów wniesionych przez wnioskodawców w ramach „Autokontroli”.

Do Biura LGD wpłynęły 5 protestów od wyniku oceny wniosków.

– protokół 

 
Zaktualizowana lista operacji wybranych do dofinansowania wniosków, mieszczących się w limicie  w ramach 1/2018 naboru wniosków
– Zaktualizowana lista operacji wybranych do dofinansowania wniosków,niemieszczących się w limicie  w ramach 1/2018 naboru wniosków
– Rejestr interesów
– Tabela wykluczeń z oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy


Posiedzenie z dnia 08-08-2018 r.

W dniu 8 sierpnia 2018 odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie w sprawie ponownej oceny złożonych protestów do naboru 1/2018

– protokół 

 
– Zaktualizowana lista operacji wybranych do dofinansowania wniosków, mieszczących się w limicie  w ramach 1/2018 naboru wniosków
– Zaktualizowana lista operacji wybranych do dofinansowania wniosków, niemieszczących się w limicie  w ramach 1/2018 naboru wniosków
– Rejestr interesów
– Tabela wykluczeń z oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy


Posiedzenie z dnia 18-10-2018 r.

W dniu 18 października 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 4/2018. Poniżej zamieszczono listy operacji zgodnych z ogłoszeniem, zgodnym z PROW 2014-2020 i LSR oraz operacji wybranych mieszczących się w limicie.

– protokół 

Wyniki naboru wniosków nr 4/2018

Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna

 
– Lista operacji wybranych do dofinansowania wniosków, mieszczących się w limicie  w ramach 4/2018 naboru wniosków
– Rejestr interesów w ramach naboru 4/2017
– Tabela wykluczeń z oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 4/2017
Zadzwoń do nas 603 087 205 lub
Napisz