Kontakt

Posiedzenie z dnia 10-01-2020 r.

Posiedzenie – 10-01-2020 r.

W dniu 10 styczna 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2019/G oraz 2/2019/G. Poniżej zamieszczono listy operacji zgodnych z ogłoszeniem, zgodnym z PROW 2014-2020 i LSR oraz operacji wybranych mieszczących się w limicie oraz niemieszczących się w limicie.

Protokół_51

Wyniki naboru wniosków nr 1/2019/G

Grant III: Tworzenie i rozwijanie oferty regionu w oparciu o lokalne zasoby (platformy internetowe, pakiety turystyczne, publikacje, targi lokalne itp.)
Wyniki naboru wniosków nr 2/2019/G

Grant IV: Dobro wspólne źródłem aktywizacji społeczności lokalnej (modernizacja obiektów użyteczności publicznej, budowa małe infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej itp.)

Lista operacji wybranych do dofinansowania wniosków, mieszczących się w limicie w ramach 2/2019/G

Lista operacji wybranych do dofinansowania wniosków, niemieszczących się w limicie w ramach 2/2019/G

Tabela wykluczeń 

Rejestr interesów 

Zadzwoń do nas 603 087 205 lub
Napisz