Marka lokalna

„Izerska marka lokalna”

W dniu 26.01.2021r. Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie podpisało umowę z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na realizację operacji „Izerska Marka Lokalna”

Celem operacji własnej jest utworzenie marki lokalnej obszaru działania LGD Partnerstwo Izerskie poprzez opracowanie strategii, znaku graficznego oraz wydanie gadżetów promocyjnych.

Prace nad opracowaniem strategii obejmowały m.in. warsztaty z mieszkańcami, liderami lokalnymi i producentami, ankietowanie, przygotowanie analizy SWOT. Następnie przystąpiono do opracowania znaku graficznego „Logo Izerskiej Marki Lokalnej”, które zostało wybrane na podstawie głosowania i konsultacji społecznych.

Kolejnym zaplanowanym działaniem jest stworzenie pakietu gadżetów promocyjnych z wybranym logo Izerskiej Marki Lokalnej. Wszystkie zaplanowane gadżety zostaną opatrzone logotypem Marki lokalnej oraz logotypami Programu PROW 2014-2020 zgodnie z księgą wizualizacji.  Gadżety będą promować obszar objęty LSR Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie, będą pokazywać atrakcyjność regionu i zachęcać turystów do odwiedzenia naszego obszaru.

 

Zadzwoń do nas 75 78 13 163 lub
Napisz