Kontakt

Międzynarodowy projekt współpracy

LIDER dobre praktyki – spotkanie Partnerów

W dniu 29 września 2021 r. spotkali się przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Górnołużyckich Wrzosowisk i Stawów, Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie oraz przedstawiciel Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. Rozmowy dotyczyły planowanej realizacji projektu współpracy. Spotkanie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Górnołużyckich Wrzosowisk i Stawów w Königswartha. Na początku spotkania Pan André S.Köhler omówił obszar i  działalność Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Górnołużyckich Wrzosowisk i Stawów, zaprezentował przykłady realizowanych projektów, dobre praktyki i doświadczenia. Pani Bożena Mulik Prezes Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie omówiła działania realizowane na obszarze LGD Partnerstwo Izerskie.

Ustalono zakres, terminy realizacji oraz szczegóły planowanych działań. LGD Partnerstwo Izerskie we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Górnołużyckich Wrzosowisk i Stawów, Stowarzyszeniem LGD Wzgórza Dalkowskie oraz Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Dolina Wełny” w ramach projektu planuje m.in. wizyty studyjne pokazujące dobre praktyki i doświadczenia w realizacji projektów LEADER, wydanie i tłumaczenie wspólnej publikacji i mapy dotyczącej atrakcji turystycznych, ciekawych miejsc, produktów lokalnych obszarów działania poszczególnych partnerów projektu współpracy. W ramach projektu zaplanowano także wydanie materiałów promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych. Celem projektu jest rozwój turystyki i produktów lokalnych, wzrost wiedzy na temat ochrony środowiska i klimatu. Pokazanie wzorców do kreowania dobrych projektów, wykorzystanie potencjału ludzi i miejsc, identyfikowanie się z projektem. W trakcie spotkania partnerzy przedyskutowali działania związane z opracowaniem rezultatów projektu, a także kwestie dotyczące promocji i upowszechniania oraz ewaluacji działań i rezultatów projektu. Istotą planowanego projektu współpracy jest tworzenie partnerstwa regionalnego i międzynarodowego dla wzmocnienia i profesjonalizacji oferty turystyki i rekreacji na terenie województw wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i terenu działania Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Górnołużyckich Wrzosowisk i Stawów.

Na zakończenie spotkania określono terminy i zadania dla poszczególnych partnerów projektu. Do końca października należy: określić osoby do kontaktu odpowiedzialne za przygotowanie projektu, przygotować propozycję programu wizyty studyjnej wraz z określeniem kosztów. Kolejnym etapem będzie przygotowanie materiałów i informacji do planowanych publikacji, map i materiałów promocyjnych.

Na zakończenie spotkania odwiedziliśmy Pałac i park w Neschwitz gdzie znajduje się informacja turystyczna, stacja ochrony przyrody oraz strażnica ochrony ptaków. Zobaczyliśmy projekty realizowane w ramach LEADER.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie i spotkanie. Był to bardzo produktywny i inspirujący czas, który znacząco wpłynął na motywację do dalszej pracy. Jednocześnie mamy nadzieję że będzie to początek dobrej współpracy nie tylko w ramach planowanego projektu współpracy ale także początek współpracy w ramach nowej perspektywy LEADER na lata 2021-2027.


 

Zadzwoń do nas 603 087 205 lub
Napisz