Kontakt

Plan komunikacji 2022

harmonogram planu komunikacji na rok 2022


W dniu 17 lutego 2022 roku w siedzibie Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie odbył się warsztat refleksyjny którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. W warsztacie wzięło udział 23 osoby w tym Członkowie Walnego Zebrania, Rady Programowej, Zarządu, pracownicy biura, mieszkańcy obszaru LGD oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i przedstawicielka Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, warsztat refleksyjny odbył się zdalnie, za pośrednictwem aplikacji. Podczas spotkania zostały omówione wszelkie działania oraz projekty, które były  realizowanie w 2021 roku a także omówiono harmonogram działań na rok 2022r.


Ulotka PROW


W dniu 05-06-2022 roku zgodnie z harmonogramem realizacji planu komunikacji na 2022 rok, w trakcie wydarzenia plenerowego Święto Miasta – 780 lat Gryfowa Śląskiego w godz. 15:00-17:00 działał punkt konsultacyjny LGD Partnerstwa Izerskiego. Wśród uczestników wydarzenia przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące oceny trafności i przydatności oraz doboru sposobu prezentowania informacji oraz zainteresowania uczestnictwem w działaniach „Stowarzyszenia LGD – Partnerstwo Izerskie”.


W dniu 4 kwietnia 2022 roku w siedzibie Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie odbyło się szkolenie dotyczące Ewaluacji i monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju. W szkoleniu brali udział Członkowie Zarządu oraz pracownicy biura LGD Partnerstwo Izerskie. W trakcie szkolenia zostały omówione zagadnienia związane z procesem monitoringu i ewaluacji, procedury, wskaźniki.


Raport z zewnętrznej ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego  przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie na lata 2014 – 2020 (23)

RAPORT_ewaluacja


Ulotka PROW


 

Zadzwoń do nas 603 087 205 lub
Napisz