Kontakt

Legislacja

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

– PROW na lata 2014–2020 – wersja pełna  (pobierz .pdf 7,89 MB) -12.12.2014

– PROW na lata 2014–2020 – wersja skrócona (pobierz .pdf 3,96 MB) -12.12.2014

– PROW na lata 2014–2020 – wersja pełna (pobierz .pdf 7,53 MB) – aktualizacja 27.04.2016

– PROW na lata 2014–2020 – wersja skrócona (pobierz .pdf 2,59 MB) – aktualizacja 27.04.2016

– PROW na lata 2014–2020 – Księga wizualizacji i logotypy

USTAWY
1. Ustawa „RLKS” z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
1a) Zmiana ustawy „RLKS” z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (wchodzi w życie 18.01.2017)
2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
2a) Zmiana ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (wchodzi w życie 18.01.2017)
2b) Tekst jednolity ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 24.02.2017)
3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

ROZPORZĄDZENIA
LEADER – Wsparcie przygotowawcze
     LEADER –   Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,

Rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ( pobierz plik pdf)

– Rozporządzenie zmieniające z dnia 25.08.2016 ( pobierz plik)

– Rozporządzenie zmieniające z dnia 10.08.2017 ( pobierz plik)

– Rozporządzenie zmieniające z dnia 10.05.2018 ( pobierz plik)

– Rozporządzenie zmieniające z dnia 08.11.2019 ( pobierz plik)

– Rozporządzenie zmieniające z dnia 02.09.2020 ( pobierz plik)

– Rozporządzenie zmieniające z dnia 04.01.2022 ( pobierz plik)

LEADER –  Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania,
LEADER –  Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Zadzwoń do nas 603 087 205 lub
Napisz