Partnerstwo izerskie – Stowarzyszenie lgd – poznaj nas
Nasze projekty

Aktualności

Najnowsze informacje
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Data dodania: 2021-08-19

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO BEZ WYBORU OFERT ZAPYTANIA OFERTOWEGO  Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie  jako Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe, anulując je w miejscach, gdzie zostały opublikowane, tj. na:

  1.  stronie: www.swkrzysztofa.pl
  2. stronie Zamawiającego:  www.lgdpartnerstwoizerskie.pl 
Tytuł  anulowanego  zapytania ofertowego: Dotyczy przeprowadzenia kursu „Opiekun nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach projektu pn.:  „CIS przepustką do godnego życia” nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0014/19-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Data dodania: 2021-08-18

Ubocze, 18.08.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

  Dotyczy przeprowadzenia kursu „Opiekun nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach projektu pn.:  „CIS przepustką do godnego życia” nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0014/19-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Nazwa i adres Zamawiającego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie Ubocze 300 59-620 Gryfów Śląski Tel. 757813163 NIP 6161528117   TRYB WYBORU OFERTY:
  1. Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.
  2. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym zgodnie z art.3, do stosowania ustawy PZP.
  3. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 50 000,00 złotych netto, bez podatku od towarów i usług (VAT)

NAJWIĘKSZY ŁAPACZ SNÓW NA ŚWIECIE

Data dodania: 2021-08-11

„Tkacz łapacz” Próba pobicia rekordu Guinnessa w Chrośnicy , Wiosce Barwnych Wątków [gallery ids="1740"]

Starsze aktualności

Partnerzy

Gminy

Strategia

Czytaj więcej

 

Nabory – Ogłoszenia

Czytaj więcej

 

Wnioski

Czytaj więcej

 

Nasza historia

Pogórze Izerskie – rozmaitość doznań, bogactwo krajobrazu, szansa dla przedsiębiorczych. Pogórze Izerskie w rozumieniu geograficznym, to obszar – w pewnym uproszczeniu – zamknięty od zachodu doliną Nysy Łużyckiej, od wschodu – doliną Bobru, od północy – siecią dróg na wysokości Bolesławca, od południa Górami Izerskimi.

Czytaj dalej
Zadzwoń do nas 75 78 13 163 lub
Napisz