Kontakt
Partnerstwo izerskie – Stowarzyszenie lgd – poznaj nas
Nasze projekty

Aktualności

Najnowsze informacje
Konsultacje społeczne PROW 2023-27 – zapraszamy!

Data dodania: 2022-05-26

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie rozpoczęło pracę nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu. W każdej gminie organizujemy spotkania na które zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców. Razem decydujmy o przyszłości Partnerstwa Izerskiego!

Informacja o złożonych wnioskach

Data dodania: 2023-03-10

Dnia 09-03-2023 r. zakończył się  nabór wniosków na działania z zakresu:

  • Rozwój działalności gospodarczych
  • Zakładanie działalności gospodarczych
  • Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna 
Serdecznie dziękujemy wszystkim wnioskodawcom. W ramach działania Zakładanie działalności gospodarczych zostało złożonych 17 wniosków Wnioski na łączną kwotę  1 700 000,00 zł. W ramach działania Rozwój działalności gospodarczych zostało złożonych 5 wniosków Wnioski na łączną kwotę wnioskowaną 732 815,00 zł. W ramach działania Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna zostało złożonych 3 wniosków Wnioski na łączną kwotę wnioskowaną 334 216,30 zł. Informujemy, że w dniu 28 marca 2023 r. o godz. 10:00 w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie w Uboczu 300, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji złożonych w naborze wniosków nr 1/2023, 2/2023 oraz nr 3/2023.

Nabór!!!

Data dodania: 2023-02-08

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie: Ogłoszenie nr 1/2023 - Zakładanie działalności gospodarczych


Ogłoszenie nr 2/2023 - Rozwój działalności gospodarczych
Ogłoszenie nr 3/2023 - Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna

Warsztat refleksyjny

Data dodania: 2023-01-24

Serdecznie zapraszamy członków Rady Programowej LGD, Członków Zarządu oraz naszych wnioskodawców na warsztat refleksyjny, który odbędzie się

3 lutego 2023 r.

w biurze – Ubocze 300 oraz poprzez aplikację

59-620 Gryfów Śląski w godzinach

od 9.00 do 14.00

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.), Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w warsztacie do dnia 30 stycznia 2023 r. mailowo na adres doradca@lgdpartnerstwoizerskie.pl lub telefonicznie pod nr telefonu:  75 78 13 163 z podaniem adresu e-mail na który prześlemy przygotowane zestawienie danych.

Dyskusja odbywać się będzie w oparciu o dane, które przygotuje biuro LGD i roześle do uczestników warsztatów co najmniej 3 dni wcześniej.

Starsze aktualności

Partnerzy

Gminy

Strategia

Czytaj więcej

 

Nabory – Ogłoszenia

Czytaj więcej

 

Wnioski

Czytaj więcej

 

Nasza historia

Pogórze Izerskie – rozmaitość doznań, bogactwo krajobrazu, szansa dla przedsiębiorczych. Pogórze Izerskie w rozumieniu geograficznym, to obszar – w pewnym uproszczeniu – zamknięty od zachodu doliną Nysy Łużyckiej, od wschodu – doliną Bobru, od północy – siecią dróg na wysokości Bolesławca, od południa Górami Izerskimi.

Czytaj dalej
Zadzwoń do nas 75 78 13 163 lub
Napisz