Kontakt
2019-05-16 LGD

Warta Bolesławiecka – osada graniczna na styku terytorium lwóweckiego i bolesławieckiego istniejąca już na poczatku XII wieku, której początek dała karczma zwanej „die Warte” . Gminę tworzy 10 wsi i 11 sołectw, w tym jedna Rada Osiedla.Pierwsze wzmianki o osadzie zapisane były w dokumencie lokacyjnym Lwówka z 1217 roku.W średniowieczu przebiegała przez tereny dzisiejszej gminy „Via Regia” – „Droga Królewska” prowadząca od Hiszpanii aż po Rosję, przy której w XIII wieku powstała osada Thomaswald – dzisiejszy Tomaszów Bolesławiecki . Wieś Wartowice należąca do gminy zasłynęła w świecie z piaskowców podziwianych w całej Europie, zbudowano z niego wiele budowli w rożnych miastach.Do największych skarbów gminy należą „Gwiezdny Zamek” ,którego ruiny wraz z wałami i podwojną fosą znajdują się w pobliżu Warty Bolesławieckiej i ”Złoty Młyn” funkcjonujący po dziś dzień a którego początki sięgają roku 159. Spotkać tu można bogatą przyrodę w tym wspaniały pomnik przyrody – 400- letni dąb „Dionizy”.

 

 

www.wartaboleslawiecka.pl

Zadzwoń do nas 603 087 205 lub
Napisz