Kontakt

Plan komunikacji 2023

Harmonogram_planu_komunikacji_2023


W dniu 3 lutego 2023 roku w siedzibie Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie oraz poprzez aplikację zoom odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. W warsztacie wzięło udział 28 osób w tym Członkowie Walnego Zebrania, Rady Programowej, Zarządu, pracownicy biura, mieszkańcy obszaru LGD oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i przedstawicielka Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór. Podczas spotkania zostały omówione wszelkie działania oraz projekty, które były realizowanie w 2022 roku a także omówiono harmonogram działań na rok 2023r.


W dniu 24-06-2023 roku zgodnie z harmonogramem realizacji planu komunikacji na 2023 rok, w trakcie wydarzenia plenerowego XI Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej „Swojskie granie i śpiewanie” w Smolniku w gminie Leśna   w godz. 12:00-16:00 działał punkt konsultacyjny LGD Partnerstwa Izerskiego. Wśród uczestników wydarzenia przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące oceny trafności i przydatności oraz doboru sposobu prezentowania informacji oraz zainteresowania uczestnictwem w działaniach „Stowarzyszenia LGD – Partnerstwo Izerskie”.


Ulotka PROW 


Na koniec sierpnia 2023 roku odbył się cykl szkoleń z zakresu Rozliczania Projektów realizowanych przez Beneficjentów działań PROW 2014-2020.

Szkolenia dotyczyły przygotowania Wniosku o płatność oraz dokumentacji rozliczeniowej do poszczególnych działań.

Szkolenia odbywały się w dniach:

22.08.2023r. WOP Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

24.08.2023r. WOP Podejmowanie działalności gospodarczej

25.08.2023r. WOP Rozwój działalności gospodarczej

 

Zadzwoń do nas 603 087 205 lub
Napisz