Kontakt

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Uwaga!
W dniu 25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
W związku z powyższym aktualne formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2, które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/umową o przyznaniu pomocy/wnioskiem o płatność, udostępniane są (wraz z dokumentami aplikacyjnymi) na stronach lokalnych grup działania.

Uwaga!
W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

Wniosek o przyznanie pomocy (5z) (pobierz plik .zip)- 19.09.2022 (odblokowano niektóre funkcje formularza WoPP excel)

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (v.5z) (pobierz plik .zip)- obowiązuje od 05.08.2022 dotyczy wyłącznie wniosków o wypłatę I transzy pomocy

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (v.4z) (pobierz plik .rar)- dotyczy wniosków o wypłatę II transzy pomocy

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowywanych w MS_Excel (pobierz plik pdf)- 20.07.2019

Sprawozdanie z realizacji biznesplanu + instrukcja (pobierz plik) -> aktualizacja informacji pomocniczej 2018.06.07 (pobierz plik)

Aktualny wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (pobierz plik)

Pismo w sprawie Beneficjentów korzystających z tzw. „ulgi na start” w ramach poddziałania 19.2 (pobierz plik)

Umowa o przyznaniu pomocy (v.6z)  (pobierz plik)- 07.07.2022

Biznesplan (v.6z) (pobierz plik)- 07.07.2022

Umowa o przyznaniu pomocy dla następcy prawnego/nabywcy, premie (pobierz plik) – 29.04.2022

Aneks do umowy 5z i wcześniejszych (pobierz plik .pdf) – 02.06.2021

Aneks dot. wydłużenia PROW 5-str. (pobierz plik)- 16.02.2022

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu+ instrukcja (pobierz plik) – załączone formularze w wersji 5z dotyczą Beneficjentów (podejmowanie działalności gospodarczej), którzy zawarli umowy o przyznaniu pomocy na formularzu 5z oraz Beneficjentów, którzy zawarli aneksy „covidowe” do umów 4z i wcześniejszych.

Klauzule RODO (pobierz plik)

 

Dane kontaktowe do Urzędu Marszałkowskiego

Zadzwoń do nas 603 087 205 lub
Napisz