Kontakt

Umowa Ramowa

Załączniki do umowy ramowej:

1 LSR: Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
2. Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji LSR (tutaj) – aktualizacje 
3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR  (tutaj)aktualizacje 
4. Regulamin organu decyzyjnego (tutaj)- aktualizacje 
5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (tutaj) – aktualizacje 
6. Opis stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD (tutaj)
7. Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD (tutaj)- aktualizacje 
8. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych (tutaj) – aktualizacje 
9. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (tutaj) – aktualizacje 
 

Statut
 
Pliki do pobrania:
Umowa ramowa
Aneks 1
Aneks 2
Aneks 3
Aneks 4
Aneks 5
Aneks 6
Aneks 7
Aneks 8
Aneks 9
Aneks 10
Aneks 11
Aneks 12
Aneks 13
Zadzwoń do nas 603 087 205 lub
Napisz