"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar闚 Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wsp鏊finansowana jest ze srodk闚 Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz koszt闚 biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryszta這wy Ekan 2014

Previous
Next

Aktualno軼i

ctrl

ctrl

Nab鏎 wniosk闚 - grant II

15
03
2018

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia豉nia – Partnerstwo Izerskie og豉sza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddzia豉nia 19.2 „Wsparcie na wdra瘸nie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo貫czno嗆” obj皻ego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dzia豉nie:

 

Nr og這szenia o naborze: 1/2018/G - Grantu : Aktywizacja i integracja spo貫czno軼i lokalnej: rozwój oferty na funkcjonowanie i wykorzystanie potencja逝 spo貫czno軼i lokalnej i miejsc integracji spo貫cznej oraz podj璚ie dzia豉 w kierunku poprawy wspó逍racy sektorów (animacja czasu wolnego, wspó逍raca mi璠zysektorowa, oferta na funkcjonowanie i wykorzystanie potencja逝 miejsc integracji spo貫cznej itp.)

Kampania informacyjno-promocyjna na temat za這瞠 w LSR 2014-2020

15
02
2018

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie zaprasza przedstawicieli zwi您ków wyznaniowych, organizacji pozarz康owych, jednostek samorz康u terytorialnego

na spotkanie dotycz帷e dzia豉:

Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna,

Rewitalizacja lokalnych zasobów

Wspieranie ochrony 鈔odowiska

więcej »

Kampania informacyjno-promocyjna na temat za這瞠 w LSR 2014-2020

15
02
2018

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarz康owych

 na spotkanie dotycz帷e grantów tematycznych :

Grant II. Aktywizacja i integracja spo貫czno軼i lokalnej: rozwój oferty na funkcjonowanie i wykorzystanie potencja逝 spo貫czno軼i lokalnej i miejsc integracji spo貫cznej oraz podj璚ie dzia豉 w kierunku poprawy wspó逍racy sektorów

(animacja czasu wolnego, wspó逍raca mi璠zysektorowa, oferta na funkcjonowanie i wykorzystanie potencja逝 miejsc integracji spo貫cznej itp.)

więcej »

Zmiana przepis闚 dotycz帷ych konkurencyjnego trybu wyboru wykonawc闚

09
02
2018

Informujemy, 瞠 6 lutego 2018 r. zosta豉 opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o p豉tno軼iach w ramach systemów wsparcia bezpo鈔edniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311).

Niniejsz ustaw zmienia si mi璠zy innymi ustaw z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia貫m 鈔odków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W ustawie dokonano zmian mi璠zy innymi art. 43a i art. 57h. Istotna zmiana polega na zwi瘯szeniu progu warto軼i zamówienia, od którego ma zastosowanie konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zamówienia, okre郵ony w art. 43a ww. ustawy i przepisach wykonawczych, z kwoty 20 000 z do 30 000 euro.

 

więcej »

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny)

06
02
2018

Zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Podr璚znika Monitoringu na pocz徠ku ka盥ego roku LGD zobowi您ane jest do przeprowadzenia  ewaluacji wewn皻rznej. W dniu 1 lutego w Sali Narad Stowarzyszenia odby  warsztat, w którym wzi瘭i udzia: przedstawicielka Urz璠u Marsza趾owskiego Województwa Dolno郵御kiego, przedstawicielka s御iedniego LGD Partnerstwa Kaczawskiego, Cz這nkowie Rady Programowej, Cz這nkowie Zarz康u, Cz這nkowie LGD, Beneficjenci, mieszka鎍y obszaru oraz pracownicy biura LGD Partnerstwo Izerskie.

 

więcej »

Zaproszenie do udzia逝 w organizowanym Warsztacie Refleksyjnym

19
01
2018

W zwi您ku ze zobowi您aniem LGD do przeprowadzania ka盥ego roku ewaluacji wewn皻rznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo貫czno嗆 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.), Lokalna Grupa Dzia豉nia Partnerstwo Izerskie organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bie膨ca analiza procesu wdra瘸nia i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Serdecznie zapraszamy cz這nków Rady Programowej LGD, Cz這nków Zarz康u oraz naszych wnioskodawców na warsztat refleksyjny, który odb璠zie si 1 lutego 2018 r. w Sali Narad - Ubocze 300. 59-620 Gryfów 奸御ki w godzinach od 10.00 do 15.00.

więcej »

Nab鏎 wstrzymany!!!

28
12
2017

Z przykro軼i informujemy 瞠 nabór na przedsi瑿iorczo嗆 zosta wstrzymany nie mam akceptacji terminu Instytucji Wdra瘸j帷ej! W za陰czeniu pismo z Urz璠u Marsza趾owskiego!! 

więcej »

Wyniki naboru!!!

22
12
2017

W dniu 21 grudnia 2017 odby這 si posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia豉nia - Partnerstwo Izerskie dotycz帷e oceny i wyboru do dofinansowania operacji obj皻ych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2017/G

Wyniki 

Informacja o z這穎nych wnioskach

14
12
2017

Dnia 13-12-2017 r. zako鎍zyli鄉y nabory wniosków na dzia豉nia z zakresu Grantu : Aktywizacja i integracja spo貫czno軼i lokalnej: podnoszenie aktywno軼i spo貫cznej podmiotów 篡cia spo貫cznego (doposa瞠nie dzia豉lno軼i zespoów folklorystycznych, lokalnych itp.)

Serdecznie dzi瘯ujemy wszystkim wnioskodawcom!

więcej »

Starsze wiadmości znajdują się w dziale

> Archiwum <

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdj耩

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej si do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar闚 Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wsp鏊finansowana jest ze srodk闚 Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar闚 Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wsp鏊finansowana jest ze srodk闚 Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz koszt闚 biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i si這wnie zewn皻rzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z  wniosku o p豉tno嗆 Do篡nki Gminy Le郾a - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji &#8222;Rozw鎩 Lokalny Kierowany przez Spo貫czno嗆&#8221; Fotorelacja ze szkole dla Przedsi瑿iorc闚a Do篡nki Gminy Wle - 17.09.2016 Do篡nki Gminy Sulik闚 - 18.09.2016 Sulik闚
Znajdz nas na Facebooku