Previous
Next

Aktualności

Aplikacja Mobilna

Fotorelacja z szkoleń

29
07
2016

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie rozpoczyna kampanię informacyjno-promocyjną dla potencjalnych beneficjentów, którzy będą aplikowali o środki w ramach PROW 2014-2020. Bardzo dziękujemy za liczne uczestnictwo w szkoleniach. 

Konkurs - Lepienia pierogów

29
06
2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie, Gmina Mirsk, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  i Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 zapraszają do udziału w konkursie „Lepienia pierogów” podczas „Festiwalu smaków i Rękodzieła na Pogórzu Izerskim” który odbędzie się 23 lipca 2016 na Stadionie Miejskim  w trakcie  XVIII Gali Izerskiej w Mirsku.

Poniżej regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia.

Zapraszamy do udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!

Miasteczko Rękodzielników

23
06
2016

Serdecznie zapraszamy do udziału w Miasteczku Rękodzielników !
Miasteczko Rękodzielników to inicjatywa, która pozwala lokalnym producentom na prezentację swoich wytworów, zarówno kulinarnych jak i ozdobnych oraz użytkowych, podczas plenerowych imprez na terenie Pogórza Izerskiego. Udział w Miasteczku jest bezpłatny.
W tym roku Miasteczko Rękodzielników będzie zorganizowane podczas Gali Izerskiej w Mirsku w ramach Festiwalu Smaków i Rękodzieła na Pogórzu Izerskim 23.07.2016 r. i Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu 13-15.08.2016 r.

więcej »

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

20
06
2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo Izerskie” dnia 17 maja 2016 r. podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Dokument jaki złożyliśmy na koniec grudnia 2015 roku został oceniony pozytywnie i otrzymał 213 punktów, co dało nam 4 miejsce na liście rankingowej Dolnego Śląska. W ramach otrzymanych środków beneficjenci będą mogli pozyskać fundusze na:

więcej »

Harmonogram działania punktów konsultacyjnych/spotkań informacyjnych

20
06
2016

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie rozpoczyna kampanię informacyjno-promocyjną oraz konsultacje dla potencjalnych beneficjentów, którzy będą aplikowali o środki w ramach PROW 2014-2020. Uczestnictwo w doradztwie jest kryterium do spełnienia warunków wyboru operacji do dofinansowania.

Oprócz spotkań w gminach dostępne będzie doradztwo w biurze LGD.  W poniedziałki i środy od 7.00 do 18.00 i w piątki od 11:00 do 15:00.

Biuro LGD Partnerstwo Izerskie jest czynne w miesiącach lipcu i sierpniu od 7.00 do 15.00.

więcej »

Zapytania ofertowe - ulotki

17
06
2016

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie” zwraca się z prośbą o wycenę opracowania i druku Ulotki informacyjnej dotyczącej głównych założeń  Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014 – 2020.

Opis przedmiotu  zamówienia:

Przedmiotem usługi jest opracowanie, druk i dostarczenie ulotki o następujących parametrach:

-  Format DL – kartka A4 złożona na trzy części: 9,9 cm x 21cm

-  Papier: kreda błysk, 135 g

-  Druk: full kolor

-  Nakład: 3600 szt.

Zleceniodawca dostarczy materiał, który ma zostać zamieszczony na ulotce.

więcej »

Spotkanie informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla organizacji\"

13
06
2016

Wydziału Informacji o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, zorganizował 1 czerwca 2016 r. spotkanie informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”, organizowane przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze. 

więcej »

Numer Identyfikacji ARiMR

30
05
2016

Każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy (na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na rozwój przedsiębiorstwa, na granty, tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego itd.) ma obowiązek posiadać numer identyfikacyjny nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (biuro powiatowe). 

więcej »

PROMESA

18
05
2016

Informujemy, iż dnia 17.05.2016 Zarząd Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie podpisało umowę z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez lokalną społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, która obejmuje 18 Gmin otrzymaliśmy łącznie 15 mln zł. i w ramach tych środków LGD będzie ogłaszała nabory wniosków o przyznanie pomocy na działania, które przyczynią się do realizacji LSR. Już w III kwartale planujemy ogłosić pierwsze nabory, w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturowej, zachowanie dziedzictwa lokalnego, ochronie środowiska oraz działania przyczyniające się wzmocnienia kapitału społecznego.

Jeszcze raz dziękujemy serdecznie naszym mieszkańcom oraz wszystkim członkowskim za zaangażowanie się przy opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 z perspektywą do 2023r. 

LGD Partnerstwo Izerskie zostało wybrane do realizacji LSR 2014-2022!!

20
04
2016

 

Stowarzyszenie  Partnerstwo Izerskie zostało wybrane do realizacji LSR na lata 2016-2022!!!! 

Nasza LSR została oceniona na aż 213 punkty. 

Przed nami jeszcze kilka kroków (podpisanie umowy LGD z UM nastąpi do 31 maja 2016!). 

Od czerwca LGD będzie organizowało spotkania informacyjne i szkolenia z potencjalnymi beneficjentami, zostaną podane terminy rozpoczęcia naborów wniosków - na chwile obecną nie znamy jeszcze terminów rozpoczęcia naborów. 

O pracach związanych z wdrażaniem Strategii będziemy informować na bieżąco.

 

Starsze wiadmości znajdują się w dziale

> Archiwum <

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Ulotka Fotorelacja z szkoleń PROMESA Spotkanie z członkami Rady Programowej Wydarzenia lokalne na obszarze LGD konsultacje społeczne  PROW 2014-20 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie Prezentacja - Lwówek Śląski Prezentacja -  Platerówka Prezentacja -  Lubomierz Konsultacje społeczne - Lubomierz
Znajdz nas na Facebooku