Partnerstwo izerskie – Stowarzyszenie lgd – poznaj nas
Nasze projekty

Aktualności

Najnowsze informacje
Konsultacje społeczne PROW 2023-27 – zapraszamy!

Data dodania: 2022-05-26

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie rozpoczęło pracę nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu. W każdej gminie organizujemy spotkania na które zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców. Razem decydujmy o przyszłości Partnerstwa Izerskiego!

Warsztat refleksyjny

Data dodania: 2023-01-24

Serdecznie zapraszamy członków Rady Programowej LGD, Członków Zarządu oraz naszych wnioskodawców na warsztat refleksyjny, który odbędzie się

3 lutego 2023 r.

w biurze – Ubocze 300 oraz poprzez aplikację

59-620 Gryfów Śląski w godzinach

od 9.00 do 14.00

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.), Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w warsztacie do dnia 30 stycznia 2023 r. mailowo na adres doradca@lgdpartnerstwoizerskie.pl lub telefonicznie pod nr telefonu:  75 78 13 163 z podaniem adresu e-mail na który prześlemy przygotowane zestawienie danych.

Dyskusja odbywać się będzie w oparciu o dane, które przygotuje biuro LGD i roześle do uczestników warsztatów co najmniej 3 dni wcześniej.

Konsultacje lokalnych kryteriów wyborów grantowych SV

Data dodania: 2023-01-10

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie przekazuje do konsultacji społecznych  lokalne kryteria wyboru operacji do działania grantowego przedsięwzięcie: Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej  w ramach przedsięwzięcia  preferowane jest: Aktywna społeczność „Partnerstwa Izerskiego”- koncepcja SMART VILLAGE (SV) Przedstawiamy propozycje kryteriów oceny operacji w ramach wdrażania LSR Partnerstwa Izerskiego 2016-2022 Zachęcamy do lektury i wnoszenia uwag. Wszystkie uwagi są bardzo cenne i pozwolą nam na uszczegółowienie kryteriów wyboru projektów realizowanych w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju odzwierciedlającej rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej naszego obszaru. Na uwagi czekamy do 18.01.2023 do godz. 10:00. Uwagi należy zgłaszać na załączonej karcie uwag. Karty można przesłać pocztą polską, elektroniczną lub przynieść do biura LGD Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00 karta_uwagi_kryteria Kryteria_oceny_operacji_LSR_granty_smart

Biuro nieczynne!!!

Data dodania: 2022-12-21

Informujemy, że biuro Lokalnej Grupy Działania “Partnerstwo Izerskie” w dniach 22-23.12.2022r. (czwartek-piątek) oraz  w dniach 29-30.12.2022 r. (czwartek-piątek) będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy. Pracownicy LGD przebywają na urlopie. W sprawach pilnych kontakt pod telefonem: 603 087 205. Zapraszamy 27 i 28 grudnia 2022 r. oraz w roku 2023!!!  

Starsze aktualności

Partnerzy

Gminy

Strategia

Czytaj więcej

 

Nabory – Ogłoszenia

Czytaj więcej

 

Wnioski

Czytaj więcej

 

Nasza historia

Pogórze Izerskie – rozmaitość doznań, bogactwo krajobrazu, szansa dla przedsiębiorczych. Pogórze Izerskie w rozumieniu geograficznym, to obszar – w pewnym uproszczeniu – zamknięty od zachodu doliną Nysy Łużyckiej, od wschodu – doliną Bobru, od północy – siecią dróg na wysokości Bolesławca, od południa Górami Izerskimi.

Czytaj dalej
Zadzwoń do nas 75 78 13 163 lub
Napisz