Partnerstwo izerskie – Stowarzyszenie lgd – poznaj nas
Nasze projekty

Aktualności

Najnowsze informacje
Zapytanie ofertowe

Data dodania: 2021-04-12

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 1/Ż/2021

I. ZAMAWIAJĄCY : Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim; 59-600 Lwówek Śląski;                           ul. Kościelna 27 III. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: Wartość szacunkowa zamówienia - Części I-VII przekracza 50 000 zł (netto) co oznacza, że beneficjent jest zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności, w tym m. in. obowiązku upublicznienia postępowania w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich, zgodnie z "Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" Ponadto, niniejsze zapytanie ofertowe zamieszczone będzie na:
  • Strona internetowa projektu „CIS przepustką do godnego życia” Fundacji Św. Krzysztofa: swkrzysztofa.pl
  • Partnera projektu LGD Partnerstwo Izerskie:  lgdpartnerstwoizerskie.pl
Rodzaj zamówienia - dostawa

Życzenia Świąteczne

Data dodania: 2021-04-02

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych,

Pełnych spokoju, wypoczynku, optymizmu i nadziei na lepszą przyszłość 

Pracownicy Biura LGD 

Partnerstwo Izerskie

Rekrutacja trwa!!!

Data dodania: 2021-03-24

Rekrutacja ciągła do projektu Centrum Integracji Społecznej „CIS przepustką do godnego życia” zapraszamy wszystkich chętnych osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne , niepełnosprawne. W ramach projektu oferujemy : catering na spotkaniach i szkoleniach, możliwość zorganizowania dowozu na szkolenia, świadczenie około 1200,00 zł miesięcznie. Katalog szkoleń otwartych zakończonych certyfikatem. Więcej informacji pod telefonem Koordynator 604 578 778. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Starsze aktualności

Partnerzy

Gminy

Strategia

Czytaj więcej

 

Nabory – Ogłoszenia

Czytaj więcej

 

Wnioski

Czytaj więcej

 

Nasza historia

Pogórze Izerskie – rozmaitość doznań, bogactwo krajobrazu, szansa dla przedsiębiorczych. Pogórze Izerskie w rozumieniu geograficznym, to obszar – w pewnym uproszczeniu – zamknięty od zachodu doliną Nysy Łużyckiej, od wschodu – doliną Bobru, od północy – siecią dróg na wysokości Bolesławca, od południa Górami Izerskimi.

Czytaj dalej
Zadzwoń do nas 75 78 13 163 lub
Napisz