"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Previous
Next

Aktualności

Aplikacja Mobilna

Konferencji „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność”

21
10
2016

W dniu 18 października 2016 Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie uczestniczyło w Konferencji „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność”, która  odbyła się w Gminnym Centrum Kultury Warta Bolesławiecka. Organizatorem konferencji był Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W trakcie spotkania zaprezentowano działalność Stowarzyszenia  LGD Partnerstwo Izerskie oraz Stowarzyszenia  Warta Bolesławiecka „Warto”. Omówiono Innowacje w rolnictwie a także produkty bankowe dla obszarów wiejskich. 

KONFERENCJA INFORMACYJNA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

07
10
2016

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie zamierza w najbliższym czasie ogłosić pierwszy nabór wniosków na granty dla organizacji pozarządowych.

 WAŻNE!!!

GRANTY BĘDĄ TEMATYCZNE

Należy dostosować swój pomysł do tematu GRANTU!

Temat pierwszego grantu dot. doposażenia zespołów folklorystycznych, grup historycznych, lokalnych zespołów poprzez zakup strojów tematycznych (folklorystycznych, historycznych itd.) oraz instrumentów muzycznych.

TERMIN SPOTKANIA: 17.10.2016 R. , godz. 16.00

MIEJSCE SPOTKANIA:    sala narad LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski

Zapisy na maila:promocja@lgdpartnerstwoizerskie.pl

Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa

06
10
2016

W dniach 5 i 6 października 2016 odbyły się szkolenie zorganizowane przez LGD Partnerstwo Izerskie z zakresu wypełniania wniosków i biznesplanów. Szkolenie było kierowane do przedsiębiorców i osób planujących założyć działalność gospodarczą. 

Szkolenia przygotowują przedsiębiorców oraz przyszłych przedsiębiorców do aplikowania o środki z PROW 2014-2020.

więcej »

Konferencja z zakresu założeń PROW 2014-2020 i Biznes Planu

06
10
2016

Rozpoczęcie działalności gospodarczej 


Miejsce: Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, II piętro Sala Narad

Zapraszamy na konferencje z zakresu głównych założeń PROW 2014-2020 oraz informacji o wypełianiu biznesplanu. Konferencja, szkolenie jest jednodniowe, należy wybrać jeden dogodny termin. Przy szkoleniu preferowane będą osoby z gotowym pomysłem, które są w trakcie przygotowywania załączników tj.: kosztorys inwestorski, projekt budowlany, zgłoszenie budowy, pozwolenie na budowę, zaświadczenie o przekwalifikowaniu gruntów lub budynków itd.

więcej »

Walne Zebranie

29
09
2016

W dniu 21.09.2016r. w Gminnym Ośrodku  Kultury w Olszynie  odbyło się  Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie. Podczas spotkania omawiano sprawy dotyczące zmian procedur, kryteriów wyboru operacji w ramach realizacji LSR oraz procedur i kryteriów wyboru grantobiorców. Omówiono bieżące sprawy funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Izerskie.

Szkolenie z zakresu Biznes Planu dla Przedsiębiorców

29
09
2016

Rozpoczęcie działalności gospodarczej / Rozwinięcie działalności gospodarczej

 

Miejsce: Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, II piętro Sala Narad

Zapraszamy na szkolenie z zakresu wypełniania biznesplanu. Szkolenie jest jednodniowe, należy wybrać jeden dogodny termin. Preferowane będą osoby z gotowym pomysłem, które są w trakcie przygotowywania załączników tj.: kosztorys inwestorski, projekt budowlany, zgłoszenie budowy, pozwolenie na budowę, zaświadczenie o przekwalifikowaniu gruntów lub budynków itd.

więcej »

Biuro czynne!!!

13
09
2016

Uprzejmie informujemy, iż Biuro Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie będzie czynne do 15:00 w dniach 13.09.2016 (wtorek) do 16.09.2016 (piątek)

 

Konsultacje lokalnych kryteriów wyborów - uszczegółowienie

12
09
2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie przekazuje do konsultacji społecznych lokalne kryteria wyboru operacji.  Przedstawiamy propozycje kryteriów oceny operacji w ramach wdrażania LSR Partnerstwa Izerskiego 2016-2022.

 

więcej »

Punkty konsultacyjne w Gminach - fotorelacja

08
09
2016

            Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie realizując kampanię informacyjno – promocyjną na temat głównych założeń w LSR na lata 2014-2020 zorganizowało w 18 gminach punkty konsultacyjno – informacyjne dla potencjalnych beneficjentów przedstawiając im główne cele  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz założenia i rodzaje działań w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Informacja o zamieszczeniu na stronie www. nowych wzorów dokumentów

08
09
2016

Nowe wzory dokumentów w ramach poddziałania 19.2

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2016 poz. 1390) informuję, że zmianie uległy formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy (wersje 2z):

więcej »

Starsze wiadmości znajdują się w dziale

> Archiwum <

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Konferencji &#8222;Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność&#8221; Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików  Dożynki Gminy Mirsk - 11.09.2016 r. Rębiszów Dożynki Gminy Platerówka - 11.09.2016 r. Platerówka Dożynki Gminy Olszyna - 04.09.2016 Olszyna Punkty konsultacyjne w Gminach - fotorelacja Dożynki Gminy Nowogrodziec - 03.09.2016 Kierżno Dożynki Gminy Siekierczyn - 04.09.2016 Siekierczyn
Znajdz nas na Facebooku