Partnerstwo izerskie – Stowarzyszenie lgd – poznaj nas
Nasze projekty

Aktualności

Najnowsze informacje
Informacja o unieważnieniu postępowań

Data dodania: 2020-10-30

Informacja o unieważnieniu postępowań w sprawie wyłonienia specjalistów:

  1. Doradcę zawodowego
  2. Pracownika socjalnego
  3. Psychologa

Zapytania ofertowe!!!

Data dodania: 2020-10-19

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 1/2020/CIS/9.1.1

I. ZAMAWIAJĄCY : Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim; 59-600 Lwówek Śląski;                           ul. Kościelna 27 II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: Strona internetowa projektu „CIS przepustką do godnego życia” Fundacji Św. Krzysztofa: swkrzysztofa.pl Partnera projektu LGD Partnerstwo Izerskie:  lgdpartnerstwoizerskie.pl III. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: W związku z realizacją projektu pn. „CIS przepustką do godnego życia”  nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0014/19-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

Zmiany w funkcjonowaniu biura LGD!

Data dodania: 2020-10-12

Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym, w  celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19 od wtorku  13 października 2020 r. . do odwołania biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania-Partnerstwo Izerskie wprowadza pracę zdalną pracowników, w nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374).

Wprowadzamy do odwołania następujące zasady obsługi Beneficjentów: Telefony i emaile są obsługiwane na bieżąco w godzinach pracy biura tj. od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.00 do 15.00. Tel. 757813163; kom. 603 087 205 Wszelkie informacje znajdują się również pod wskazanym linkiem: http://lgdpartnerstwoizerskie.pl/o-nas/biuro/ Kontakt osobisty będzie możliwy tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim zgłoszeniu sprawy telefonicznie i ustaleniu, czy kontakt osobisty jest konieczny. Beneficjent  zostanie poinformowany gdzie, kiedy i jakie dokumenty należy przedłożyć aby przedmiotową sprawę załatwić.  Beneficjentom (w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach) zostanie wyznaczona indywidualna godzina przyjęcia, tak aby ograniczyć kontakty osobiste do niezbędnego minimum. Wszystkie umówione wcześniej spotkania i wizyty zostają odwołane. Za powstałe niedogodności i utrudnienia przepraszamy, ale wynikają one z dbałości o bezpieczeństwo wszystkich Mieszkańców obszaru LGD Partnerstwo Izerskie oraz pracowników biura.

Starsze aktualności

Partnerzy

Gminy

Strategia

Czytaj więcej

 

Nabory – Ogłoszenia

Czytaj więcej

 

Wnioski

Czytaj więcej

 

Nasza historia

Pogórze Izerskie – rozmaitość doznań, bogactwo krajobrazu, szansa dla przedsiębiorczych. Pogórze Izerskie w rozumieniu geograficznym, to obszar – w pewnym uproszczeniu – zamknięty od zachodu doliną Nysy Łużyckiej, od wschodu – doliną Bobru, od północy – siecią dróg na wysokości Bolesławca, od południa Górami Izerskimi.

Czytaj dalej
Zadzwoń do nas 75 78 13 163 lub
Napisz