„Edukacja w celu zachowania starych saksońskich i polskich odmian owoców w regionie przygranicznym”

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny

Program Współpracy INTERREG  Polska – Saksonia 2014-2020

Beneficjent: Sӓchsische Landesstiftung Natur und Umwelt – Niemcy

Partner:   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-Partnerstwo Izerskie – Polska

Oś priorytetowa: Edukacja transgraniczna

Cele i rezultaty projektu: celem projektu jest inwentaryzacja, identyfikacja starych saksońskich i polskich odmian owoców , powstanie sadów modelowych , sadów żywych muzeów , szkolenia z zakresu szczepienia drzew, pielęgnacji sadów, ochrony sadów przed szkodnikami, przechowywania owoców, zastosowania owoców w kuchni, udostepnienie sadów dla mieszkańców i turystów. Zachowanie starych odmian na obszarze realizacji projektu.

Okres realizacji projektu: czerwiec 2019 do kwiecień 2021

Wartość projektu: 461691,80 Euro

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85%

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Sachsische Landesstiftung Natur und Umwelt realizuje projekt pn. ,,Edukacja w celu zachowania starych saksońskich i polskich odmian owoców w regionie przygranicznym” w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. Celem projektu jest kształcenie i szkolenie osób młodych i społeczeństwa w celu zachowania starych saksońskich i polskich odmian drzew owocowych oraz pokazanie ich wartości dla turystycznego i ekonomicznego rozwoju pogranicza.

Tradycyjne sady owocowe to charakterystyczne elementy otwartego krajobrazu kulturowego. Są to ważne biotopy, które łączą ze sobą obszary zamieszkałe, grunty orne i obszary leśne, i dzięki temu umożliwiają wymianę gatunków oraz ich przetrwanie. W istotnym stopniu dają również możliwość doświadczania przyrody oraz przyczyniają się do poprawy atrakcyjności regionu. 

Aktualne starania związane z objęciem ich ochroną, inicjatywy osób prywatnych, stowarzyszeń i zrzeszeń w celu uświadamiania, zachowania i spowolnienia postępujących strat oraz ich różnorodności gatunkowej i odmianowej, jednak nie były w stanie ich zatrzymać. Nadal spotykamy się z wycinką drzew owocowych starych odmian. Ze względu na konieczność pielęgnowania i wykorzystania niezbędnej wiedzy specjalistycznej, której właściciele prywatni i gminy najczęściej nie posiadają, ich ochrona i zachowanie są utrudnione. W obu krajach brakuje młodych specjalistów. W związku z tym celem projektu jest przybliżenie młodym ludziom „zielonej tematyki” i „zielonych zawodów” i przygotowanie dla nich odpowiednich ofert kształcenia i szkoleń. Rozdrobniona struktura tradycyjnych sadów oraz zbiór owoców wymagający dużo czasu i pracy  ogranicza ekonomikę gospodarowania i korzystanie z owoców z tradycyjnych sadów. W celu zwrócenia uwagi na wartość trzeba jednak szukać też innych dróg, np. turystycznych i w zakresie edukacji ekologicznej, należy również poprawić stopień zaangażowania społecznego.

W ramach projektu zostaną utworzone 3 sady modelowe, jeden sad jako muzeum, tam będą zgromadzone odmiany służące do pozyskiwania zrazów i prowadzone szkolenia dla mieszkańców z zakresu zakładania sadów, posadzone zostaną drzewa, które służyć będą okolicznym mieszkańcom i turystów. Drzewa zostaną opatrzone kodami QR co pozwoli odwiedzającym korzystać z aplikacji mobilnej, w której zawarte będą informacje o danym gatunku drzewa i jego owocach.  Przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia i warsztaty dla osób zainteresowanych ochroną, pielęgnacją i szczepieniem drzew, przechowywaniem owoców oraz zakładaniem sadów owocowych. Przeprowadzona zostanie analiza odmian genetycznych drzew znajdujących się na naszym obszarze. Zebranie informacje posłużą do opracowania i wydania dwujęzycznego studium o starych odmianach polskich i saksońskich drzew owocowych.

Zapraszamy do współpracy mieszkańców obszaru LGD a zwłaszcza powiatu lwóweckiego , lubańskiego   które są zainteresowane udziałem w projekcie i którzy posiadają na obszarze swoich posesji stare drzewa owocowe.

Jeśli jesteś ciekawy jakie gatunki jabłek rosną na Twoich drzewach, chcesz poznać ich odmiany i właściwości to zapraszamy do kontaktu!

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub nie możesz przyjechać osobiście zapraszamy do kontaktu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo Izerskie”

Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski

Kom.  603 087 441

promocja@lgdpartnerstwoizerskie.pl

 


Spotkanie Partnerów i Grupy Roboczej 15.01.2020 r. 

Realizacja projektu ,,Edukacja w celu zachowania starych saksońskich i polskich odmian owoców w regionie przygranicznym” zakłada regularne spotkania Partnerów i Grupy Roboczej. W związku z tym 15 stycznia 2020 w Centrum Ekologicznym Natura 2000 ,,Izerska Łąka” odbyło się spotkanie z Partnerem projektu Stowarzyszeniem Sachsische Landesstiftung Natur und Umwelt, które reprezentowały Katrin Weiner, Silke Lesemann i Katrin Schubert.  W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego z Wrocławia – Pani Ewelina Gudarowska, Pani Marta Czaplicka i Pan Jan Krężel, Stowarzyszenie Bystry Strumień z Gozdanina reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Strzelińskiego, Pani Dorota Marek – Dyrektor Stacji Kultury, Pani Katarzyna Rzeczkowska – reprezentująca Centrum Ekologiczne Natura 2000 ,,Izerska Łąka”, przedstawiciel Fundacji OP Enheim Pan Volkmar Umlauft oraz tłumacz Pani Karolina Larek-Drewniak. Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy związane z projektem oraz kolejne etapy jakie będziemy wspólnie realizować. Podczas spotkania uczestnicy poznali się, wymienili doświadczeniami oraz zaplanowali dalsze działania związane z projektem. Na koniec Pani Katarzyna Rzeczkowska oprowadziła Gości po ,,Izerskiej Łące”, następnie odwiedziliśmy Czarci Młyn, gdzie o historii opowiedział nam Pan Karol Wilk.

 

 

 

,,Konferencja roczna na temat zachowania starych odmian owoców” 10-11.01.2020 r.

W ramach realizowanego przez nas projektu ,,Edukacja w celu zachowania starych saksońskich i polskich odmian owoców w regionie przygranicznym” w dniach 10-11 stycznia 2020 braliśmy udział w ,,Konferencji rocznej na temat zachowania starych odmian owoców”, która miała miejsce w Międzynarodowym Centrum Spotkań St. Marienthal w Ostritz. Podczas konferencji poruszano tematy związanie z ochroną i odmianami starych drzew owocowych. Wieczorem uczestnicy konferencji zapoznali się i zasmakowali regionalnego menu oraz degustowali lokalne destylaty owocowe. Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie zaprezentowało swój udział w projekcie przedstawiając miejsca, w których zostaną założone sady modelowe oraz instytucje, które będą odpowiedzialne za utrzymanie i pielęgnację sadów. Swoją prezentację wygłosiła również Pani Katarzyna Rzeczkowska, która reprezentowała Centrum Ekologiczne Natura 2000 ,,Izerska Łąka”. Razem z nami udział w konferencji wzięło również Stowarzyszenie ,,Bystry Strumień”, którego reprezentantem jest pan Krzysztof Strzeliński.

 

 

 

 

Spotkanie partnerów i grupy roboczej – Ubocze 19.10.2019 r. 

W sobotę 19 października w siedzibie Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie w Uboczu odbyło się spotkanie grupy roboczej i partnerów projektu ,,Edukacja w celu zachowania starych saksońskich i polskich odmian owoców w regionie przygranicznym” z panem Grzegorzem Hodunem z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Podczas spotkania zaprezentowano i omówiono cele, zadania i działania jakie będą realizowane do roku 2021 w ramach projektu. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Gminy Świeradów-Zdrój, Stowarzyszenia Klasztor Lubomierz, Fundacji OP ENHEIM, Stowarzyszenia Bystry Strumień, Lawendy Izerskiej oraz Stowarzyszenia Razem Więcej. Dzień wcześniej Pan Grzegorz Hodun odwiedził miejsca, w których rosną stare drzewa owocowe, dokonał dokumentacji zdjęciowej, częściowej identyfikacji oraz pobrał z nich zrazy. Aktualnie czekamy na opracowanie, w którym zawierać się będzie opis naszych odmian.

Bad Muskau, 27-09-2019

Środkowoeuropejskie Dni Pomologów

,,Dzikie owoce i rzadkie gatunki owoców”

Bad Muskau 27.09.2019 r. 

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie w ramach realizacji projektu ,,Edukacja w celu zachowania starych saksońskich i polskich odmian owoców w regionie przygranicznym” uczestniczyło w Środkowoeuropejskich Dniach Pomologów w Bad Muskau w dniu 27 września 2019 r. Podczas tego dnia odbyły się bardzo ciekawe konferencje na temat dzikich i rzadkich gatunków owoców. Po konferencji niemieccy i polscy pomologowie oznaczyli przywiezione przez nas owoce. W sumie zebraliśmy 15 różnych gatunków jabłoni. Część z nich okazała się starymi odmianami.
O projekcie…

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Sachsische Landesstiftung Natur und Umwelt realizuje projekt pn. ,,Edukacja w celu zachowania starych saksońskich i polskich odmian owoców w regionie przygranicznym” w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. Celem projektu jest kształcenie i szkolenie osób młodych i społeczeństwa w celu zachowania starych saksońskich i polskich odmian drzew owocowych oraz pokazanie ich wartości dla turystycznego i ekonomicznego rozwoju pogranicza.

Tradycyjne sady owocowe to charakterystyczne elementy otwartego krajobrazu kulturowego. Są to ważne biotopy, które łączą ze sobą obszary zamieszkałe, grunty orne i obszary leśne, i dzięki temu umożliwiają wymianę gatunków oraz ich przetrwanie. W istotnym stopniu dają również możliwość doświadczania przyrody oraz przyczyniają się do poprawy atrakcyjności regionu. 

Aktualne starania związane z objęciem ich ochroną, inicjatywy osób prywatnych, stowarzyszeń i zrzeszeń w celu uświadamiania, zachowania i spowolnienia postępujących strat oraz ich różnorodności gatunkowej i odmianowej, jednak nie były w stanie ich zatrzymać. Nadal spotykamy się z wycinką drzew owocowych starych odmian. Ze względu na konieczność pielęgnowania i wykorzystania niezbędnej wiedzy specjalistycznej, której właściciele prywatni i gminy najczęściej nie posiadają, ich ochrona i zachowanie są utrudnione. W obu krajach brakuje młodych specjalistów. W związku z tym celem projektu jest przybliżenie młodym ludziom „zielonej tematyki” i „zielonych zawodów” i przygotowanie dla nich odpowiednich ofert kształcenia i szkoleń. Rozdrobniona struktura tradycyjnych sadów oraz zbiór owoców wymagający dużo czasu i pracy  ogranicza ekonomikę gospodarowania i korzystanie z owoców z tradycyjnych sadów. W celu zwrócenia uwagi na wartość trzeba jednak szukać też innych dróg, np. turystycznych i w zakresie edukacji ekologicznej, należy również poprawić stopień zaangażowania społecznego.

W ramach projektu zostaną utworzone 3 sady modelowe, jeden sad jako muzeum, tam będą zgromadzone odmiany służące do pozyskiwania zrazów i prowadzone szkolenia dla mieszkańców z zakresu zakładania sadów, posadzone zostaną drzewa, które służyć będą okolicznym mieszkańcom i turystów. Drzewa zostaną opatrzone kodami QR co pozwoli odwiedzającym korzystać z aplikacji mobilnej, w której zawarte będą informacje o danym gatunku drzewa i jego owocach.  Przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia i warsztaty dla osób zainteresowanych ochroną, pielęgnacją i szczepieniem drzew, przechowywaniem owoców oraz zakładaniem sadów owocowych. Przeprowadzona zostanie analiza odmian genetycznych drzew znajdujących się na naszym obszarze. Zebranie informacje posłużą do opracowania i wydania dwujęzycznego studium o starych odmianach polskich i saksońskich drzew owocowych.

Zapraszamy do współpracy mieszkańców obszaru LGD a zwłaszcza powiatu lwóweckiego , lubańskiego   które są zainteresowane udziałem w projekcie i którzy posiadają na obszarze swoich posesji stare drzewa owocowe.

Jeśli jesteś ciekawy jakie gatunki jabłek rosną na Twoich drzewach, chcesz poznać ich odmiany i właściwości to zapraszamy do kontaktu!

Owoce zostaną poddane analizie, którą dokonają polscy i niemieccy pomolodzy podczas ,,Środkowoeuropejskich Dni Pomologów”.

Możesz dostarczyć nam swoje owoce bezpośrednio do biura LGD do dnia 26.09.2019r. do godziny 15.00

Zadzwoń do nas 75 78 13 163 lub
Napisz