Kontakt

Projekt własny

LGD planuje zrealizować jedną operację własną ważną z punktu widzenia Celu Ogólnego 2 o wartości maksymalnie 50 000,00 zł. Dofinansowanie będzie wynosiło 95 %, natomiast 5 % stanowić będzie wkład własny. Projekt dotyczy wprowadzenia marki lokalnej obszaru działania LGD Partnerstwo Izerskie na rynek krajowy i międzynarodowy. Posiadamy już bazę twórców i producentów lokalnych, którzy pod wspólną marką będą promować siebie i obszar. Operacja zakłada sfinansowanie: opracowanie strategii wdrażania marki lokalnej, zaprojektowanie i wykonanie jej znaku, wydanie materiałów promocyjnych dot. marki. Powyższe działanie pobudzi integrację różnych podmiotów działających na obszarze i przez to pobudzi tożsamość mieszkańców i aktywność lokalnej społeczności.

LGD zrealizuje samodzielnie operację własną pod warunkiem, że nie zgłosi się inny podmiot gotowy zrealizować te przedsięwzięcie.

 

Marka Lokalna

Zadzwoń do nas 75 78 13 163 lub
Napisz