Kontakt

Projekt własny

LGD planuje zrealizować jedną operację własną ważną z punktu widzenia Celu Ogólnego 2 o wartości maksymalnie 50 000,00 zł. Dofinansowanie będzie wynosiło 95 %, natomiast 5 % stanowić będzie wkład własny. Projekt dotyczy wprowadzenia marki lokalnej obszaru działania LGD Partnerstwo Izerskie na rynek krajowy i międzynarodowy. Posiadamy już bazę twórców i producentów lokalnych, którzy pod wspólną marką będą promować siebie i obszar. Operacja zakłada sfinansowanie: opracowanie strategii wdrażania marki lokalnej, zaprojektowanie i wykonanie jej znaku, wydanie materiałów promocyjnych dot. marki. Powyższe działanie pobudzi integrację różnych podmiotów działających na obszarze i przez to pobudzi tożsamość mieszkańców i aktywność lokalnej społeczności.

LGD zrealizuje samodzielnie operację własną pod warunkiem, że nie zgłosi się inny podmiot gotowy zrealizować te przedsięwzięcie.

 

Marka Lokalna

Zadzwoń do nas 603 087 205 lub
Napisz