Kontakt

LGD planuje zrealizować 4 projekty grantowe. Beneficjentami będą organizacje pozarządowe. Pomoc przyznawana będzie w wysokości 100 % kosztów kwalifikowalnych, przy czym wartość pojedynczego grantu w zależności od tematyki musi się mieścić w przedziale:

a) Dobro wspólne źródłem aktywizacji społeczności lokalnej (remont i modernizacja obiektów użyteczności publicznej, budowa małe infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej itp.), 20-25 tyś. – łączna wartość projektów 300 tyś. zł


b) Tworzenie i rozwijanie oferty regionu w oparciu o lokalne zasoby (platformy internetowe, pakiety turystyczne, publikacje, targi lokalne itp.), 10-30 tyś. – łączna wartość projektów 250 tyś. zł


c) Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej: rozwój oferty na funkcjonowanie i wykorzystanie potencjału społeczności lokalnej i miejsc integracji społecznej oraz podjęcie działań w kierunku poprawy współpracy sektorów (animacja czasu wolnego, współpraca międzysektorowa, oferta na funkcjonowanie i wykorzystanie potencjału miejsc integracji społecznej itp.), 9-14 tyś. – łączna wartość projektów 300 tyś. zł


d) Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej: podnoszenie aktywności społecznej podmiotów życia społecznego (doposażenie działalności zespołów folklorystycznych, sportowych, lokalnych itp.) 10-20 tyś. – łączna wartość projektu 300 tyś. zł.

 

e) Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej  w ramach przedsięwzięcia preferowane jest: Aktywna społeczność „Partnerstwa Izerskiego”- koncepcja SMART VILLAGE (SV) Kwota wsparcia 4000 zł– łączna wartość projektu 20 tyś. zł.

 

Procedura_grant_smart

Kryteria_oceny_operacji_LSR_granty_smart

Wniosek smart/grant

Umowa

Sprawozdanie

sprawozdanie – do edycji

Kontrola

 

Umowa – archiwum

Procedura – archiwum

Kryteria wyboru- archiwum

 

Zadzwoń do nas 603 087 205 lub
Napisz