CIS Przpustką do godnego życia

Fundacja im. Św. Krzysztofa  we Lwówku Śląskim

 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie w Uboczu

realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa pt.:

 

„CIS PRZEPUSTKĄ DO GODNEGO ŻYCIA”

 

Cel projektu:

 Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez utworzenie

Centrum Integracji Społecznej w Lwówku Śląskim,

oraz realizacja

programu reintegracji społecznej i zawodowej dla 60 mieszkańców powiatu lwóweckiego zagrożonych ubóstwemlub wykluczeniem społecznym

 w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2021 r.

Całkowita wartość projektu –  873 528,75 zł

Kwota dofinansowania: 822 638,75 zł


Zapytania ofertowe


W dniu 09.10.2020r. w siedzibie biura projektowego Fundacji Św. Krzysztofa odbyło się spotkanie Burmistrzów Miast i Gmin powiatu lwóweckiego, instytucji pracujących na rzecz osób wykluczonych, pracodawców. Na spotkaniu Prezes Fundacji i koordynator projektu zapoznali uczestników z projektem „CIS przepustką do godnego życia” który skierowany jest do mieszkańców powiatu lwóweckiego. Przedstawiono cel projektu, działania w projekcie, wskaźniki do osiągnięcia.

Centrum Integracji Społecznej którego zadaniem jest świadczenie usług służących reintegracji społecznej i zawodowej osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, osobom niepełnosprawnym, uzależnionym od alkoholu i narkotyków, chorym psychicznie, zwalnianym z zakładów karnych oraz uchodźcom

 

 

 

prezentacja ze spotkania informacyjnego

Zadzwoń do nas 75 78 13 163 lub
Napisz