Kontakt

Grant II

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie dnia 28-09-2018 r. podpisało na umowę na realizację projektu drugiego grantowego pt. „Rozwój oferty na funkcjonowanie i wykorzystanie potencjału społeczności lokalnej i miejsc integracji społecznej” 

Projekt jest realizowany przez 25 organizacji pozarządowych z obszaru LGD Partnerstwa Izerskiego

Celem operacji jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez rozwój oferty na funkcjonowanie i wykorzystnie potencjału społeczności lokalnej lokalnej i miejsc integracji społecznej oraz podjęcie działań w kierunku poprawy współpracy sektorów. 

Dnia 29.10.2018 r. podpisano aneks do w/w umowy w związku z rezygnacją jednego z beneficjentów. 

Projekt jest realizowany przez 24 organizacje pozarządowe z obszaru LGD Partnerstwa Izerskiego

Stowarzyszenie Kulturalne Izerskie Bogdanki

Stowarzyszenie „Niezależnych Inicjatorów Wsi Aktywnej – NIWA”

Stowarzyszenie Spytków bez Granic

Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS

Stowarzyszenie Razem Więcej


Stowarzyszenie „Klasztor Lubomierz”


Fundacja Mazelan

Stowarzyszenie „Nie ma mocnych”

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Olszyny

Stowarzyszenie Wolimierz


Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni”

Stowarzyszenie Lepsza Mała Kamienica

Stowarzyszenie Wiejskie „Wspólnie w Przyszłość” Mikułowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Grudzy

Fundacja Nasz Szpital

Stowarzyszenie Euroregionalne Centrum Modelarskie

Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki

Ochotnicza Straż Pożarna w Trójcy

Fundacja Rozwoju Regionalnego „KOBOLD”

Ochotnicza Straż Pożarna w Jeżowie Sudeckim

Stowarzyszenie „Nasz Chmieleń”

Stowarzyszenie Aktywny Gryfów „Cross Gryfitów”

Stowarzyszenie Rozwoju Henrykowa Lubańskiego

Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza

Zadzwoń do nas 603 087 205 lub
Napisz