Kontakt

Ankiety

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie zaprasza do udziału w badaniu satysfakcji  wnioskodawców dotyczącym jakości pomocy świadczonej przez LGD Partnerstwo Izerskie na wszystkich etapach realizacji projektów w okresie 2016-2018.
Prosimy Wnioskodawców oraz osoby, które korzystały z doradztwa w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie o wypełnienie ankiety. Badanie  realizowane jest w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zgodnie z Planem Komunikacji na rok 2018.

ankieta online https://goo.gl/forms/YekS0irkIHcj3Hj23

Badanie zadowolenia Beneficjenta – w latach 2016-2018 

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badanie prowadzone jest w celu określenia jakości pracy i usług świadczonych przez pracowników – doradców. Przekazane przez Państwa opinie i uwagi są bardzo cenne, pomogą usprawnić i udokumentować poziom obsługi w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie.

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badanie prowadzone jest w celu określenia jakości pracy i usług świadczonych przez pracowników – doradców. Przekazane przez Państwa opinie i uwagi są bardzo cenne, pomogą usprawnić i udokumentować poziom obsługi w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie.

Ankiet należy przesłać na adres biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl, złożyć osobiście w biurze LGD lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres: Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski

Badanie zadowolenia Beneficjenta z poziomu usług świadczonych przez  ,,Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania – Partnerstwo Izerskie”

Zgodnie z umową dofinansowania, podpisaną przez beneficjenta z Instytucją Wdrażającą/Stowarzyszeniem LGD „Partnerstwo Izerskie” beneficjent zobowiązany jest do przekazania Lokalnej Grupie Działania informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Dla każdego zrealizowanego projektu/zadania grantowego prosimy o wypełnienie oddzielnej ankiety na podstawie danych z wniosku i umowy o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność. Wypełnioną ankietę w oryginale należy dostarczyć do biura LGD w nieprzekraczającym terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU  STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Partnerstwo Izerskie”

Pliki do pobrania:

1.  Ankieta- Badanie zadowolenia Beneficjenta z poziomu usług świadczonych.pdf 396.64KB (dodano 10-11-2016)

Zadzwoń do nas 603 087 205 lub
Napisz