Plan komunikacji 2019

Harmonogram planu komunikacji na rok 2019 

Warsztat refleksyjny – ewaluacyjny 2018

Zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Podręcznika Monitoringu na początku każdego roku LGD zobowiązane jest do przeprowadzenia  ewaluacji wewnętrznej. W dniu 23 stycznia 2019r. w Sali Narad Stowarzyszenia odbył  warsztat, w którym wzięli udział: przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przedstawicielka sąsiedniego LGD Partnerstwa Ducha Gór, Członkowie Rady Programowej, Członkowie Zarządu, Członkowie LGD, Beneficjenci, mieszkańcy obszaru oraz pracownicy biura LGD Partnerstwo Izerskie.

Celem warsztatu była ocena procesu wdrażania LSR,   przedstawienie osiągniętych rezultatów, analiza zmian otoczenia oraz wskazanie zagrożeń, które mogą w płynąc na realizację wskaźników oraz osiągnięcie celów założonych do realizacji w LSR. W trakcie spotkania omówiono działania animacyjne oraz funkcjonowanie biura LGD  w 2018 roku.

Podstawowym materiałem do pracy warsztatowej były  zestawienia i materiały z procesu realizacji LSR przygotowane przez pracowników LGD.  Wnioski, rozważania i rekomendacje  wypracowane w trakcie dyskusji zostaną wykorzystane do poprawienia funkcjonowania LGD.

Wszystkim  bardzo dziękujemy za udział w warsztacie refleksyjnym.

Zadzwoń do nas 75 78 13 163 lub
Napisz