Ogłoszenie 1/2022

Ubocze, 09.03.2022 Nr ogłoszenia o naborze: 1/2022   Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie: Zakładanie działalności gospodarczych   Rodzaj ogłoszenia: konkurs   Termin składania … Czytaj dalej Ogłoszenie 1/2022