07-01-2014

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 2014

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 2014

Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Poniższe dokumenty aplikacyjne stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" i obowiązują wnioskodawców, którzy składają wnioski o przyznanie pomocy w ramach naborów:

- rozpoczętych 8 września 2013 r. i później oraz
- rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 8 września 2013 r.

 

Dokumenty do pobrania:

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/prow-os-4-leader-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju-roznicowanie-w-kierunku-dzialalnosci-nierolniczej/formularze-dokumentow-dla-dzialania-wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju-dla-operacji-ktore-odpowiadaja-warunkom-przyznania-pomocy-w-ramach-dzialania-roznicowanie-w-kierunku-dzialalnosci-nierolniczej.html

 

 

 

Pliki do pobrania:

 1. 1. wniosek o przyznanie pomocy .xls 547KB (dodano 07-01-2014)
 2. 2. Wniosek o przyznanie pomocy .pdf 431.08KB (dodano 07-01-2014)
 3. 3. Instrukcja do wniosku o przyznie pomocy .pdf 875.99KB (dodano 07-01-2014)
 4. 4. Ekonomiczny Plan Operacji.xls 854KB (dodano 07-01-2014)
 5. 5. Ekonomiczny Plan Operacji.pdf 364.58KB (dodano 07-01-2014)
 6. 6. Instrukcja do Ekonomicznego Planu Operacji.pdf 276.64KB (dodano 07-01-2014)
 7. 7. Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis.pdf 95.83KB (dodano 07-01-2014)
 8. 8. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o .....pdf 91.91KB (dodano 07-01-2014)
 9. 9. Wzór gwarancji .pdf 100.84KB (dodano 07-01-2014)

PROMESA Spotkanie z członkami Rady Programowej Wydarzenia lokalne na obszarze LGD konsultacje społeczne PROW 2014-20 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie Prezentacja - Lwówek Śląski Prezentacja - Platerówka Prezentacja - Lubomierz Konsultacje społeczne - Lubomierz Prezentacja - Chromiec Prezentacja - Warta Bolesławiecka
Znajdz nas na Facebooku