"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryształowy Ekan 2014

Plan szkoleń 2017

Szkolenie w dniach 18-19  stycznia 2017

„Dwudniowy warsztat pozwalający na podniesienie kompetencji w zakresie oceny formalnej wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ze szczególnym naciskiem na weryfikację biznesplanów i dokumentacji technicznej projektów inwestycyjnych

W dniach 18-19   stycznia 2017 pracownicy biura LGD  Partnerstwo Izerskie uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym wdrażania LSR, z uwzględnieniem oceny  formalnej wniosków z naciskiem na weryfikację biznesplanów. Szkolenie zorganizowane zostało we Wrocławiu, przez  Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.  W trakcie szkolenia omówiono zasady formalne  wynikające z dokumentów legislacyjnych z uwzględnieniem warunków zapisanych w LSR.


Szkolenie w dniu 23 stycznia 2017

„Aspekty prawne i proceduralne wdrażania LSR. Rola i zadania organów oraz podmiotów wdrażających LSR”

W dniu 23 stycznia 2017 przedstawiciele  Zarządu, Rady Programowej oraz pracownicy biura LGD Partnerstwo Izerskie uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym aspektów prawnych i proceduralnych wdrażania LSR. Szkolenie zorganizowane zostało we Wrocławiu, przez Dolnośląską Sieć Partnerstw LGD.  W trakcie szkolenia omówiono rolę i zadania organów oraz podmiotów wdrażających LSR. 

 

Szkolenie w dniach 16-17  maja 2017

„Podniesienie kompetencji w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

W dniach  16-17 maja 2017 pracownicy biura LGD  Partnerstwo Izerskie uczestniczyli w szkoleniu  podnoszącym kompetencje w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Szkolenie zorganizowane zostało we Wrocławiu, przez  Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.  W trakcie szkolenia  omówiono metody monitorowania i ewaluacji. Zaprezentowany został podręcznik Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju.

 

Szkolenie w dniach 24-25  maj  2017

Szkolenie z zakresu podnoszenia wiedzy i kompetencji pracowników biura LGD

W dniach  16-17 maja 2017 pracownicy biura LGD Partnerstwo Izerskie uczestniczyli w kursie „Obowiązki Inspektora Ochrony Danych i Administratora w świetle RODO” oraz  brali udział w warsztatach  opracowania Polityki Ochrony Danych osobowych zgodnej z RODO.  Szkolenie zorganizowane zostało we Wrocławiu, przez  firmę Zontek i Wspólnicy Sp.k.  W trakcie szkolenia  omówiono procedury oceny skutków w oparciu o szablon analizy ryzyka, dokonano przeglądu aktywów  i zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.  Omówiono zakres wymagań RODO, rolę  i kompetencje  Urzędu Ochrony Danych.  

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z  wniosku o płatność Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików  Dożynki Gminy Mirsk - 11.09.2016 r. Rębiszów Dożynki Gminy Platerówka - 11.09.2016 r. Platerówka
Znajdz nas na Facebooku