"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar闚 Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wsp鏊finansowana jest ze srodk闚 Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz koszt闚 biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryszta這wy Ekan 2014

14-06-2017

ODST·IENIE OD KONKURSU GRANTOWEGO

ODST·IENIE OD KONKURSU GRANTOWEGO

Zgodnie z Procedur naboru, wyboru i oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji projektu grantowego obj皻ego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 (rozdz. XX ODST·IENIE OD KONKURSU) Zarz康 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia豉nia “Partnerstwo Izerskie” w dniu 12.06.2017 r. ostatecznie odst徙i od konkursu grantowego nr 1/2016/G p.t. „Grantu : Aktywizacja i integracja spo貫czno軼i lokalnej: podnoszenie aktywno軼i spo貫cznej podmiotów 篡cia spo貫cznego (doposa瞠nie dzia豉lno軼i zespoów folklorystycznych, sportowych, lokalnych itp.)”. 

 

W ramach konkursu grantowego wp造n窸o 29 wniosków na wnioskowan kwot 415 714,15 z., a wsparcie uzyska這by 21 podmiotów mieszcz帷ych si w limicie 300 000,00 z. Zgodnie z za這瞠niami LSR i og這szeniem o  naborze projekt grantowy mia doposa篡 25 podmiotów dzia豉j帷ych w sferze kultury i sferze spo貫cznej. Brak w procedurze oceny doszczegó這wie zwi您anych z obni瞠niem kwoty wsparcia podczas oceny, uniemo磧iwi osi庵ni璚ie celów projektu grantowego i wska幡ików obowi您uj帷ych w LSR.

Zarz康 podj掖 uchwa喚 o zmianie za陰cznika nr 8 do umowy ramowej dotycz帷ego procedury naboru, wyboru i oceny wniosków grantowych. Doprecyzowano procedur  umo磧iwiaj帷 poprawn ocen Rady Programowej umo磧iwiaj帷 osi庵ni璚ie wska幡ików.

 LGD og這si konkurs na grant p.t. „Aktywizacja i integracja spo貫czno軼i lokalnej: podnoszenie aktywno軼i spo貫cznej podmiotów 篡cia spo貫cznego (doposa瞠nie dzia豉lno軼i zespoów folklorystycznych, sportowych, lokalnych itp.)” zgodnie z zatwierdzon dnia 07.06.2017 Procedur naboru, wyboru i oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji projektu grantowego obj皻ego, programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, po zatwierdzeniu Harmonogramu planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdra瘸nie operacji w ramach LSR przez Urz康 Marsza趾owski Województwa Dolno郵御kiego. 

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar闚 Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wsp鏊finansowana jest ze srodk闚 Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar闚 Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wsp鏊finansowana jest ze srodk闚 Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz koszt闚 biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i si這wnie zewn皻rzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z  wniosku o p豉tno嗆 Do篡nki Gminy Le郾a - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji „Rozw鎩 Lokalny Kierowany przez Spo貫czno嗆” Fotorelacja ze szkole dla Przedsi瑿iorc闚a Do篡nki Gminy Wle - 17.09.2016 Do篡nki Gminy Sulik闚 - 18.09.2016 Sulik闚
Znajdz nas na Facebooku