Kampania informacyjno-promocyjna na temat głównych założeń LSR

2019-06-13 redaktor

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie zaprasza osoby zainteresowane  rozwojem działalności gospodarczej  i inkubatorami do udziału w spotkaniu  na temat  założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. 

W tracie spotkania omówiony zostanie wniosek i biznesplan, kryteria wyboru operacji oraz załączniki do wniosku.

Celem spotkania jest  przygotowanie przyszłych przedsiębiorców do aplikowania o środki w ramach PROW 2014-2020.

Termin spotkania:  18. 06.2019 (wtorek) godz. 10:00  lub godz.14:00. (do wyboru)

Miejsce spotkania:  siedziba Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie w Uboczu.

Liczba miejsc ograniczona. O kwalifikacji na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia  przyjmowane są w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, pod numerem telefonu 757813163 lub poprzez e-mail : doradca@lgdpartnerstwoizerskie.pl

Szkolenia  współfinansowane są  ze środków Unii Europejskiej w ramach wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014 -2020.  Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary Wiejskie.

W dniu 18 czerwca  2019 roku w Sali narad  Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie odbyły się dwa spotkania informacyjno- konsultacyjne (godz. 10:00 i godz. 14:00) dotyczące zasad pozyskiwania, rozliczania środków na poszczególne przedsięwzięcia realizowane w ramach LSR:  rozwój działalności gospodarczej  i inkubator przetwórstwa lokalnego. Celem spotkania było przygotowanie przyszłych przedsiębiorców do aplikowania o środki w ramach PROW 2014-2020.Zadzwoń do nas 75 78 13 163 lub
Napisz