"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryształowy Ekan 2014

17-04-2018

Kampania informacyjno-promocyjna na temat głównych założeń LSR

Kampania informacyjno-promocyjna na temat głównych założeń LSR

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie zaprasza osoby zainteresowane podejmowaniem działalności gospodarczej do udziału w spotkaniu na temat założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. 

W tracie spotkania omówiony zostanie wniosek i biznesplan, kryteria wyboru operacji oraz załączniki do wniosku.

Celem spotkania jest  przygotowanie przyszłych przedsiębiorców do aplikowania o środki w ramach PROW 2014-2020.

Termin spotkania:  23.04.2018 (poniedziałek)  godz. 13:00

Miejsce spotkania:  siedziba Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie w Uboczu.

Liczba miejsc ograniczona. O kwalifikacji na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia  przyjmowane są w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, pod numerem telefonu 757813163 lub poprzez e-mail : doradca@lgdpartnerstwoizerskie.pl

Szkolenia  współfinansowane są  ze środków Unii Europejskiej w ramach wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014 -2020.  Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary Wiejskie.

 

 

 

Kampania informacyjno-promocyjna na temat głównych założeń LSR

W dniu 23 kwietnia 2018r odbyło się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych  podejmowaniem działalności gospodarczej. Przedstawiono założenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. W tracie spotkania omówiony został wniosek i biznesplan, kryteria wyboru operacji oraz załączniki do wniosku. Celem spotkania było  przygotowanie przyszłych przedsiębiorców do aplikowania o środki w ramach PROW 2014-2020.
 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z  wniosku o płatność Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików
Znajdz nas na Facebooku