"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryształowy Ekan 2014

20-06-2016

Harmonogram działania punktów konsultacyjnych/spotkań informacyjnych

Harmonogram działania punktów konsultacyjnych/spotkań informacyjnych

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie rozpoczyna kampanię informacyjno-promocyjną oraz konsultacje dla potencjalnych beneficjentów, którzy będą aplikowali o środki w ramach PROW 2014-2020. Uczestnictwo w doradztwie jest kryterium do spełnienia warunków wyboru operacji do dofinansowania.

Oprócz spotkań w gminach dostępne będzie doradztwo w biurze LGD.  W poniedziałki i środy od 7.00 do 18.00 i w piątki od 11:00 do 15:00.

Biuro LGD Partnerstwo Izerskie jest czynne w miesiącach lipcu i sierpniu od 7.00 do 15.00.

 

Poniżej terminy spotkań:

Harmonogram działania punktów konsultacyjnych /spotkań informacyjnych :

Godz. od  14:00 do  18:00

Lp.

Gmina

Miejsce konsultacji

Data konsultacji

1

Nowogrodziec

Dom Kultury PROMYK ul. Rynek 20, 59-730 Nowogrodziec

04.07.2016

2

Lubań

Urząd Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 11, 59-800 Lubań

04.07. 2016

3

Olszyna

Gminny Ośrodek Kultury , Wolności 20D, 59-830 Olszyna

04.07.2016

4

Mirsk

Środowiskowy Klub Profilaktyczno-Integracyjny, Plac Wolności 15 , 59-630 Mirsk

04.07.2016

5

Warta Bolesławiecka

Gminne Centrum Kultury, Warta Bolesławiecka 29B, 59-720 Raciborowice Górne

05.07.2016

6

Lwówek Śląski

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski

05.07.2016

7

Lubomierz

Klub Postulat, Ośrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu, Plac Wolności 66A,  59-623 Lubomierz

05.07.2016

8

Świeradów-Zdrój

Izerka- Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 59-850 Świeradów-Zdrój

05.07.2016

9

Leśna

Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej, ul. Świerczewskiego 5A, 59-820 Leśna

06.07.2016

10

Platerówka

Świetlica Wiejska w Platerówce, 59-816 Platerówka

06.07.2016

11

Sulików

Gminny Ośrodek Kultury, pl. Wolności 9, 59-975 Sulików

06.07.2016

12

Zawidów

Ośrodek Kultury w Zawidowie, ul. Zgorzelecka 39, 59-970 Zawidów

06.07.2016

13

Wleń

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, Chopina 2, 59- 610 Wleń

07.07.2016

14

Jeżów Sudecki

Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich Jeżów Sudecki, ul. Kręta 27, 58-521 Jeżów Sudecki

07.07.2016

15

Stara Kamienica

Artystyczna Galeria Izerska, Kromnów 47B, 58-512 Stara Kamienica

07.07.2016

16

Gryfów Śląski

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski

08.07.2016

17

Siekierczyn

Dom Kultury w Siekierczynie, Siekierczyn 1, 59-818 Siekierczyn

08.07.2016

18

Zgorzelec

Centrum Rekreacyjno- Turystyczne Radomierzyce, Radomierzyce 76, 59-900 Zgorzelec

08.07.2016

 

Harmonogram szkoleń

Godz. 14:00- 18:00

Lp.

Gmina

Miejsce szkolenia

Data szkolenia

1

Nowogrodziec

Dom Kultury Promyk ul. Rynek 20, 59-730 Nowogrodziec

14.07.2016

2

Lubań

Urząd Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 11, 59-800 Lubań

14.07.2016

3

Jeżów Sudecki

Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich Jeżów Sudecki, ul. Kręta 27, 58-521 Jeżów Sudecki

18.07.2016

4

Wleń

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, Chopina 2, 59- 610 Wleń

18.07.2016

5

Stara Kamienica

Centrum Informacji Turystycznej, Stara Kamienica 73, 58-512 Stara Kamienica

15.07.2016

6

Mirsk

Środowiskowy Klub Profilaktyczno-Integracyjny, Plac Wolności 15 , 59-630 Mirsk

15.07.2016

7

Olszyna

Gminny Ośrodek Kultury , Wolności 20D, 59-830 Olszyna

 

19.07.2016

8

Gryfów Śląski

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski

19.07.2016

9

Lubomierz

Klub Postulat, Ośrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu, Plac Wolności 66A,  59-623 Lubomierz

20.07.2016

10

Świeradów-Zdrój

Izerka- Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 59-850 Świeradów-Zdrój

20.07.2016

1 1

Lwówek Śląski

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski

21.07.2016

12

Warta Bolesławiecka

Gminne Centrum Kultury, Warta Bolesławiecka 29B, 59-720 Raciborowice Górne

21.07.2016

13

Leśna

Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej, ul. Świerczewskiego 5A, 59-820 Leśna

25.07.2016

14

Platerówka

Świetlica Wiejska we Włosieniu, Włosień 231, 59-816 Platerówka

25.07.2016

15

Zawidów

Ośrodek Kultury w Zawidowie, ul. Zgorzelecka 39, 59-970 Zawidów

26.07.2016

16

Sulików

Gminny Ośrodek Kultury, pl. Wolności 9, 59-975 Sulików

26.07.2016

17

Siekierczyn

Dom Kultury w Siekierczynie, Siekierczyn 1, 59-818 Siekierczyn

27.07.2016

18

Zgorzelec

Centrum Rekreacyjno- Turystyczne Radomierzyce, Radomierzyce 76, 59-900 Zgorzelec

27.07.2016

 

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z  wniosku o płatność Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików
Znajdz nas na Facebooku