"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryształowy Ekan 2014

10-05-2017

Dzień Pola w Baruth / DE

Dzień Pola w Baruth / DE

"Prezentacje poletekdoświadczalnych wzwiązku z koniecznościądopasowania się dozmian klimatycznych“

Termin: Wtorek, 23 maja 2017, godz. 9.00 - 12.00

Miejsce: Pole doświadczalne Baruth, gleba deluwialna

 

 

Program
Na miejscu rozdawany będzie przewodnik z informacjami specjalistycznymi.
godz. 09:00 Powitanie
Beatrix Trapp, LfULG Nossen
godz. 09:10 Prezentacja poletek
godz. 12:00 Zakończenie wydarzenia na poletkach doświadczalnych, przejazd
do Pommritz
godz. 13:00 Posiłek dla Projektowej Grupy Roboczej w Sali Narad Stacji
Doświadczalnej Pommritz (teren gospodarstwa Pommritz,
Pommritz 1, 02627 Hochkirch)
godz. 14:30 Zakończenie
Zapytania i zgłoszenia:
Zgłoszenia od osób zainteresowanych z Dolnego Śląska przyjmuje pani Bożena Mulik
LGD Partnerstwo Izerskie (tel. +48 75 7813163;
e-mail: zarzad@lgdpartnerstwoizerskie.pl)
Zgłoszenia od osób zainteresowanych z Saksonii przyjmuje pan Thaddäus Ziesch z
Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. (tel. +49 (0) 35796
971-17, e-mail: umwelt-landw@slk-miltitz.de).
Dojazd:
S 110, 02694 Malschwitz OT Baruth
Współrzędne GPS: 51.159576 14.564327
Organizatorzy

 

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z  wniosku o płatność Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików
Znajdz nas na Facebooku