"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryształowy Ekan 2014

Dokumentacja LEADER

Pliki do pobrania:

 1. 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 skrót.pdf 3867.52KB (dodano 08-07-2015)
 2. 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 pełna wers.pdf 7709.31KB (dodano 08-07-2015)
 3. 3. Struktura lsr.pdf 445.61KB (dodano 08-07-2015)
 4. 4. Zasady realizacji RLKS.pdf 203.98KB (dodano 08-07-2015)
 5. 5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 - ustawa.pdf 669.29KB (dodano 20-08-2015)
 6. 6. Ustawa RLKS.pdf 769.89KB (dodano 20-08-2015)
 7. 7. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie spójności finansowyc.pdf 528.96KB (dodano 20-08-2015)
 8. 8. Rozporządzenie Wdrażanie LSR.pdf 175.96KB (dodano 26-08-2016)
 9. 9. Rozporządzenie Koszy bieżące i aktywizacja .pdf 716.73KB (dodano 26-08-2016)

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Szkolenie z wniosku o płatność Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików Dożynki Gminy Mirsk - 11.09.2016 r. Rębiszów Dożynki Gminy Platerówka - 11.09.2016 r. Platerówka Dożynki Gminy Olszyna - 04.09.2016 Olszyna
Znajdz nas na Facebooku