Kontakt

Aktualności

Rekrutacja trwa!!!

Data dodania: 2021-03-24

Rekrutacja ciągła do projektu Centrum Integracji Społecznej „CIS przepustką do godnego życia” zapraszamy wszystkich chętnych osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne , niepełnosprawne. W ramach projektu oferujemy : catering na spotkaniach i szkoleniach, możliwość zorganizowania dowozu na szkolenia, świadczenie około 1200,00 zł miesięcznie. Katalog szkoleń otwartych zakończonych certyfikatem. Więcej informacji pod telefonem Koordynator 604 578 778. Uczestnictwo w projekcie jest […]

Spotkanie grupy roboczej ds. RPO WD 2021-2027

Data dodania: 2021-03-04

W dniu dzisiejszym, przedstawiciel Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD wziął udział w spotkaniu grupy roboczej ds. RPO WD 2021-2027. Tematem pierwszego spotkania było omówienie wstępnej wersji diagnozy do tego dokumentu. Wnieśliśmy sporo uwag ustnie, ale będzie też udostępniony formularz na którym zgłosimy pisemnie uwagi do tej diagnozy. Dodatkowo zaproponowaliśmy powołanie podgrup roboczych, które zajmą się merytorycznie […]

Masz Głos

Data dodania: 2021-03-02

Masz Głos zdalnie Masz Głos realnie

Wyniki naborów!!!

Data dodania: 2021-02-24

Ubocze, 24-02-2021 r. Posiedzenie 19-02-2021 r. W dniu 19 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2021 oraz 2/2021.  Poniżej zamieszczono listy operacji zgodnych z ogłoszeniem, zgodnych z PROW 2014-2020 i […]

Szanowni Mieszkańcy obszaru LGD

Data dodania: 2021-02-15

Dotarły do nas niepokojące informacje o planowanej alokacji na PROW 2021-2027 na LEADERA z alokacji 10% chcą zabrać 5% pozostanie tylko 5%. Wszystkie LGD z całej Polski postanowiły zrobić ogólnopolską akcję wypełniania formularza konsultacyjnego do SP Wspólnej Polityki Rolnej wspólnie z Samorządami, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi, i wszystkimi którzy chcą aby nasze obszary wiejskie rozwijały […]

Warsztat refleksyjny- ewaluacyjny 19.02.2021r.

Data dodania: 2021-02-12

Serdecznie zapraszamy członków Rady Programowej LGD, Członków Zarządu oraz naszych wnioskodawców na warsztat refleksyjny, który odbędzie się  19 lutego 2021 r. w Sali Narad – Ubocze 300 59-620 Gryfów Śląski w godzinach od 9.00 do 14.00

Nabór zakończony

Data dodania: 2021-01-27

Dnia 25-01-2021 r. zakończył się  nabór wniosków na działania z zakresu: Rozwój działalności gospodarczych Zakładanie działalności gospodarczych Serdecznie dziękujemy wszystkim wnioskodawcom. W ramach działania Zakładanie działalności gospodarczych zostało złożonych 20 wniosków Wnioski na łączną kwotę  2 000 000,00 zł. W ramach działania Rozwój działalności gospodarczych zostało złożonych 11 wniosków Wnioski na łączną kwotę  3 140 750,00 zł. […]

Spoczywaj w pokoju

Data dodania: 2021-01-08

Są ludzie , po których odejściu zostaje coś więcej niż tylko wspomnienie…… Spoczywaj w pokoju Zarząd, Członkowie, Pracownicy Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie składają wyrazy współczucia Rodzinie zmarłego Leszka Grali.

Nabór!

Data dodania: 2020-12-28

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie: Ogłoszenie nr 1/2021 – Zakładanie działalności gospodarczych Ogłoszenie nr 2/2021 – Rozwój działalności gospodarczych

Wesołych Świąt

Data dodania: 2020-12-21

Pokój na ziemi ludziom, a w niebie cisza gwiazd, grają anieli świat się chlebem dzieli. Świat ma dziś świąteczny blask, Aby te święta, a także cały rok upływał Wam w harmonii i zadumie, by nigdy nie zabrakło Wam ciepła drugiej osoby, a każdy dzień był pełen niezapomnianych chwil. Pięknych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia! Życzy […]

Rusza rekrutacja do projektu „CIS przepustką do godnego życia”

Data dodania: 2020-12-08

Rusza rekrutacja do projektu „CIS przepustką do godnego życia” realizowanego w ramach: Osi Priorytetowej nr 9 Włączenie społeczne Działania nr 9.1 Aktywna integracja Poddziałania nr 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.  W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w […]

Informacja o unieważnieniu postępowań

Data dodania: 2020-10-30

Informacja o unieważnieniu postępowań w sprawie wyłonienia specjalistów: Doradcę zawodowego Pracownika socjalnego Psychologa

Zapytania ofertowe!!!

Data dodania: 2020-10-19

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 1/2020/CIS/9.1.1 I. ZAMAWIAJĄCY : Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim; 59-600 Lwówek Śląski;                           ul. Kościelna 27 II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: Strona internetowa projektu „CIS przepustką do godnego życia” Fundacji Św. Krzysztofa: swkrzysztofa.pl Partnera projektu LGD Partnerstwo Izerskie:  lgdpartnerstwoizerskie.pl III. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: W związku z realizacją projektu pn. „CIS przepustką […]

Zmiany w funkcjonowaniu biura LGD!

Data dodania: 2020-10-12

Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym, w  celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19 od wtorku  13 października 2020 r. . do odwołania biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania-Partnerstwo Izerskie wprowadza pracę zdalną pracowników, w nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, […]

Zadzwoń do nas 603 087 205 lub
Napisz