Aktualności

Wyniki naboru – infrastruktura turystyczna, rekreacyjna

Data dodania: 2020-07-14

Dnia 14-07-2020 r. zakończył się  nabór wniosków na działania z zakresu: – Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna Serdecznie dziękujemy wszystkim wnioskodawcom. W ramach działania Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna zostało złożonych dwa wnioski. Wnioski na łączną kwotę  695 273,20 zł. Informujemy, że w dniu 28 lipca 2020  r. o godz. 11:00 w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie w Uboczu 300, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia dotyczące […]

Badanie ankietowe

Data dodania: 2020-07-13

  W trakcie wydarzenia plenerowego – koncert  „Na powitanie lata” w Lwówku Śląskim działał punkt „Izerskie Klimaty, Izerskie Bogactwa”, gdzie  przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące oceny trafności i przydatności oraz doboru sposobu prezentowania informacji oraz zainteresowania uczestnictwem w działaniach „Stowarzyszenia LGD- Partnerstwo Izerskie”. W tym roku punkt działał zgodnie  z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego związanego z […]

Informacja o złożonych wnioskach

Data dodania: 2020-07-01

W związku z umieszczeniem w dniu 12.11.2019 roku na stronie internetowej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD pn. Budowa marki regionu, LGD informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 12-12-2019 roku, zgłosił się jeden podmiot inny niż LGD, do zamiaru […]

Terminy – szkolenia – branża sadownicza!

Data dodania: 2020-06-26

KURSY SZKOLENIOWE – PIELĘGNACJA SADÓW – EKOLOGIA – OKULIZACJA Zapraszamy do zapisów na pierwsze szkolenia w ramach projektu ,,Edukacja w celu zachowania starych saksońskich i polskich odmian owoców w regionie przygranicznym”. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). Kursy podzielone są na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Zapisów można dokonać wysyłając […]

Postępowanie ws. Projektu KIS

Data dodania: 2020-06-23

Działanie 19.3 poddziałanie „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  W dniu 19.06.2020r. Podpisana została umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu współpracy pod tytułem „Korzenie i Skrzydła” Akronim KIS.  Operacja polega na utworzeniu 4 Centrów Edukacyjnych na obszarze 4 partnerów projektu współpracy. […]

Kursy szkoleniowe – branża sadownicza!

Data dodania: 2020-06-19

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów szkoleniowych, jakie będziemy realizować od lipca w ramach projektu ,,Edukacja w celu zachowania starych saksońskich i polskich odmian owoców w regionie przygranicznym”. Kursy zostały podzielone na 4 tematyczne moduły: I moduł – Pielęgnacja sadów i ekologia II moduł – Okulizacja III moduł – Zbiór i przechowywanie owoców IV […]

Zakładanie tradycyjnych sadów modelowych na obszarze LGD!

Data dodania: 2020-06-19

,,Edukacja w celu zachowania starych saksońskich i polskich odmian owoców w regionie przygranicznym” Zadanie 2 Założenie modelowych tradycyjnych sadów jako miejsc edukacji oraz w celu demonstrowania zrównoważonego gospodarowania. W związku z realizacją projektu związanego z sadami w maju udało nam się założyć trzy tradycyjne powierzchnie modelowe w Świeradowie-Zdrój, Lubomierzu i Grudzy. Sady założono na podstawie […]

„CIS PRZEPUSTKĄ DO GODNEGO ŻYCIA”

Data dodania: 2020-06-17

Fundacja im. Św. Krzysztofa  we Lwówku Śląskim  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie w Uboczu realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa pt.:   „CIS PRZEPUSTKĄ DO GODNEGO ŻYCIA”   Cel projektu:  Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Lwówku Śląskim, oraz realizacja […]

Informacja dla Beneficjentów 19.2 – aneksy COVID-19

Data dodania: 2020-06-17

Z uwagi na zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), jakie znalazły się w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w […]

Ogłoszenie o naborze

Data dodania: 2020-06-15

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie: ogłoszenie nr 1/2020 – Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna

Wyniki naboru: 1/2020/OW Operacja własna- Budowa marki regionu

Data dodania: 2020-06-01

W związku z umieszczeniem w dniu 12.11.2019 roku na stronie internetowej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD pn. Budowa marki regionu, LGD informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 12-12-2019 roku, zgłosił się jeden podmiot inny niż LGD, […]

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TRYBU KONKURENCYJNEGO W RAMACH PROW 2014 – 2020

Data dodania: 2020-04-30

W związku z wejściem w dniu 18.04.2020 r. w życie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniającej m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów […]

Ważne!!!

Data dodania: 2020-04-24

Nabór wniosków: 1/2020/OW Operacja własna- Budowa marki regionu Uwaga: Beneficjenci działania „Operacja własna- Budowa marki regionu” w celu złożenia wniosku należy umówić się na wizytę w biurze LGD. Prosimy poinformować biuro LGD telefonicznie o planowanej godzinie i dniu złożenia wniosku. Telefon: 603 087 205

KOMUNIKAT MINISTERSTWA ROLNICTWA TARCZA 2.0 A PROW

Data dodania: 2020-04-17

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ukazał się komunikat w sprawie rozszerzenia rozwiązań Tarczy Antykryzysowej 2.0. o zmiany w zakresie PROW 2014-2020. Poniżej link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozszerzenie-rozwiazan-tarczy-antykryzysowej ustawa.projekt rządowy.330 Tarcza 2.0 Art.48 PROW  

Zadzwoń do nas 75 78 13 163 lub
Napisz