Kontakt

Aktualności

Walne Zebranie

Data dodania: 2022-05-26

Serdecznie zapraszamy członków Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie na  Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 02-06-2022 r. (czwartek) godz.11,30 Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie, ul. Wolności 20 D W związku z ważnością omawianych spraw, bardzo proszę o udział wszystkich Członków Stowarzyszenia w Walnym Zebraniu. W razie nieobecności przekazania pełnomocnictwa dla osoby, która będzie uczestniczyła i mogła […]

Konsultacje społeczne PROW 2023-27 – zapraszamy!

Data dodania: 2022-05-26

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie rozpoczęło pracę nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu. W każdej gminie organizujemy spotkania na które zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców. Razem decydujmy o przyszłości Partnerstwa Izerskiego!

Wyniki naborów!!!!

Data dodania: 2022-04-29

Ubocze, 29-04-2022 r. Posiedzenie 25-04-2022 r. W dniu 25 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2022, 2/2022 oraz 3/2022.  Poniżej zamieszczono listy operacji zgodnych z ogłoszeniem, zgodnych z PROW 2014-2020 […]

Wesołych Świąt!!!

Data dodania: 2022-04-14

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, Pełnych spokoju, wypoczynku, optymizmu i nadziei na lepszą przyszłość  Pracownicy i Zarząd Biura LGD  Partnerstwo Izerskie

Informacja o złożonych wnioskach

Data dodania: 2022-04-08

Dnia 06-04-2022 r. zakończył się  nabór wniosków na działania z zakresu: Rozwój działalności gospodarczych Zakładanie działalności gospodarczych Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna  Serdecznie dziękujemy wszystkim wnioskodawcom. W ramach działania Zakładanie działalności gospodarczych zostało złożonych 26 wniosków Wnioski na łączną kwotę  2 600 000,00 zł. W ramach działania Rozwój działalności gospodarczych zostało złożonych 11 wniosków Wnioski na łączną kwotę […]

Moduł szczepienie – zakładanie tradycyjnych sadów, szczepienie drzew, okulizacja

Data dodania: 2022-03-30

W Dniu 29 marca 2022r. realizując projekt „Edukacja w celu zachowania starych saksońskich i polskich odmian owoców w regionie przygranicznym ”w ramach programu INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Nr projektu PLSN.03.01.00-DE-0113/18. Z udziałem młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu oraz Zespołu  Szkół Licealno- Zawodowych w Gryfowie Śląskim, odbyło się szkolenie– warsztat: Moduł szczepienie – zakładanie tradycyjnych […]

Nabór!!!

Data dodania: 2022-03-09

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:   Ogłoszenie nr 1/2022 – Zakładanie działalności gospodarczych   Ogłoszenie nr 2/2022 – Rozwój działalności gospodarczych   […]

Uwaga Beneficjenci!!!!

Data dodania: 2022-03-07

Szanowni Państwo, związku z wejściem w życie z dniem 4 stycznia 2022 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (Dz.U. z 2021 r. […]

Szkolenie e-learningowe pn. Ogród pokazowy – inspiracje dla rozwoju oferty

Data dodania: 2022-02-18

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. Ogród pokazowy – inspiracje dla rozwoju oferty agroturystycznej. E-learning realizowany jest w terminie od 18 lutego do 18 marca 2022 roku. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie dedykowane jest osobom prowadzącym lub planujących prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego lub edukacyjnego, […]

Warsztat refleksyjny

Data dodania: 2022-01-20

Serdecznie zapraszamy członków Rady Programowej LGD, Członków Zarządu oraz naszych wnioskodawców na warsztat refleksyjny, który odbędzie się 17 lutego 2022 r. w Sali Narad – Ubocze 300 oraz poprzez aplikację 59-620 Gryfów Śląski w godzinach od 9.00 do 14.00

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Data dodania: 2022-01-19

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO BEZ WYBORU OFERT ZAPYTANIA OFERTOWEGO  Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie  jako Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe, anulując je w miejscach, gdzie zostały opublikowane, tj. na:  stronie: www.swkrzysztofa.pl stronie Zamawiającego:  www.lgdpartnerstwoizerskie.pl  Tytuł  anulowanego  zapytania ofertowego: Dotyczy przeprowadzenia kursu „prawa jazdy kat. B dla 4 uczestników” w ramach projektu pn.:  „CIS przepustką do godnego życia” nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0014/19-00 współfinansowanego ze […]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data dodania: 2022-01-11

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy przeprowadzenia kursu „prawa jazdy kat. B dla 4 uczestników” w ramach projektu pn.:  „CIS przepustką do godnego życia” nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0014/19-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja […]

Biuro nieczynne

Data dodania: 2022-01-05

Na podstawie Kodeksu Pracy (art.130 § 2), wyznaczono dzień 7 stycznia 2022r. dniem wolnym od pracy w związku ze świętem wypadającym w sobotę ( NOWY ROK). W tym dniu biura zakładu będą nieczynny. Zapraszamy w dniu  10.01.22r. (poniedziałek) Biuro czynne od 7 do 15!!

Biuro nieczynne!!!

Data dodania: 2021-12-26

Od dnia 27 grudnia 2021 roku z powodu awarii pieca centralnego ogrzewania Biuro Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie będzie nieczynne do odwołania. Praca zdalna! Kontakt telefoniczny pod nr 603 087 205 oraz e-mali! za utrudnienia przepraszamy !!!

Biuro nieczynne!

Data dodania: 2021-12-20

Informujemy, że w dn. 23 i 24 grudnia 2021 roku biuro Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Izerskie” będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Zadzwoń do nas 603 087 205 lub
Napisz