"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryształowy Ekan 2014

Previous
Next

Aktualności

ctrl

Biuro nieczynne!!!

26
04
2017

Uprzejmie informujemy, iż 2 maja br. (wtorek) biuro Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie będzie nieczynny!

więcej »

Informacja o założonych wnioskach

24
04
2017

Dnia 20.04.2017 r. zakończyliśmy nabory wniosków na działania z zakresu:

Infrastrukturę turystyczna, rekreacyjna 

Rewitalizacja lokalnych zasobów

Wspieranie ochrony środowiska

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim wnioskodawcom,

więcej »

Biuro czynne!!!

13
04
2017

Informujemy, że w piątek (14.04.2017) biuro Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie będzie czynne do 11:00!!!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,

w imieniu Zarządu, Rady Programowej i pracowników biura Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie,

składamy życzenia zdrowia i spokoju w tym wyjątkowym czasie. Niech okres Wielkanocy sprawi, że w Waszych sercach rozbudzi się wiara i nadzieja.

Oby te święta były pełne rodzinnego ciepła i zadumy.

Biuro czynne!!!

04
04
2017

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie” informuje, że dnia 04.04.2017 roku o godz. 13 00, w Gminny Ośrodek Kultury, Wolności 20D, 59-830 Olszyna, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Izerskie”.

W związku w powyższym biuro dnia 04.04.2017 (wtorek) czynne do 11:00.

Kontakt pod telefonem kom. 603 087 205, kom. 603 087 441

Szkolenie

22
03
2017

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego  do udziału w szkoleniu na temat założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Termin szkolenia:   28 marca  2017 roku  od godz. 11:00

Miejsce szkolenia:  siedziba Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie w Uboczu.

Liczba miejsc ograniczona. O kwalifikacji na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

więcej »

Portal Ogłoszeń ARiMR - działa!!!

20
03
2017

Na dzień 18 marca 2017 r. planowane jest uruchomienie Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - już jest!!!!

 

ARiMR udostępniła Portal Ogłoszeniowy na mocy zmiany przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, która weszła w życie 18 stycznia 2017 r. (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5).

Portal ma służyć realizacji zasady konkurencyjności przy wyborze dostawców usług, towarów i robót.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:

więcej »

Wyniki naboru !!!

13
03
2017

W dniu 7 marca 2017 odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2017, 2/2017, 3/2017.

Wyniki 

Ogłoszenia o naborze

13
03
2017

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

 

więcej »

Kampania informacyjno-promocyjna na temat głównych założeń LSR

02
03
2017

W dniach  26 i 27  stycznia 2017 odbyły się szkolenia zorganizowane przez LGD Partnerstwo Izerskie z zakresu wypełniania wniosków i biznesplanów. Szkolenie było kierowane do przedsiębiorców i osób planujących założyć działalność gospodarczą.

Szkolenia przygotowują przedsiębiorców oraz przyszłych przedsiębiorców do aplikowania o środki w ramach PROW 2014-2020.

SMYKI NA START

02
03
2017

Zawody są otwarte dla dzieci i młodzieży bez względu na umiejętności. Pasja, sport, lotnictwo i wychowanie to główne hasła Zawodów.

Organizator: Euroregionalne Centrum Modelarskie w Jeżowie Sudeckim, Gmina Jeżów Sudecki.

Termin: 4 marca 2017 roku (sobota), godz. 11.00, Hala sportowa, ul. Kręta 27, Jeżów Sudecki (obowiązuje obuwie sportowe).

więcej »

Starsze wiadmości znajdują się w dziale

> Archiwum <

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji &#8222;Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność&#8221; Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików  Dożynki Gminy Mirsk - 11.09.2016 r. Rębiszów Dożynki Gminy Platerówka - 11.09.2016 r. Platerówka Dożynki Gminy Olszyna - 04.09.2016 Olszyna Punkty konsultacyjne w Gminach - fotorelacja
Znajdz nas na Facebooku