"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryształowy Ekan 2014

Previous
Next

Aktualności

ctrl

ctrl

Informacja o złożonych wnioskach

22
05
2018

Dnia 21-05-2018 r. zakończyliśmy nabory wniosków na działania z zakresu:

Zakładanie działalności gospodarczych

Rewitalizacja lokalnych zasobów

Wspieranie ochrony środowiska 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim wnioskodawcom

więcej »

Wyniki naboru!!!

17
05
2018

W dniu 15 maja 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2018/G

Wyniki 

 

Sprostowanie - Kalendarz Imprez

10
05
2018

Informujemy, że w wydaniu Echa Izerskie nr 32 (2018) wystąpił błąd i datach wydarzeń lokalnych na terenie LGD, 

a zaistniałą sytuację przepraszamy !!!

więcej »

Doradztwo!!!

24
04
2018

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do doradcy w Biurze LGD. W pierwszej kolejności będą przyjęci beneficjenci umówieni. 

Otwarcie sezonu

23
04
2018

Zapraszamy!!!

Cross Gryfitów zaprasza!

20
04
2018

Zapraszamy do udziału!!! 

Informacja o złożonych wnioskach

19
04
2018

Dnia 18-04-2018 r. zakończyliśmy nabory wniosków na działania z zakresu Grantu: Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej: rozwój oferty na funkcjonowanie i wykorzystanie potencjału społeczności lokalnej i miejsc integracji społecznej oraz podjęcie działań w kierunku poprawy współpracy sektorów (animacja czasu wolnego, współpraca międzysektorowa, oferta na funkcjonowanie i wykorzystanie potencjału miejsc integracji społecznej itp.)

Serdecznie dziękujemy wszystkim wnioskodawcom!

 

więcej »

Kampania informacyjno-promocyjna na temat głównych założeń LSR

17
04
2018

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie zaprasza osoby zainteresowane podejmowaniem działalności gospodarczej do udziału w spotkaniu na temat założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. 

W tracie spotkania omówiony zostanie wniosek i biznesplan, kryteria wyboru operacji oraz załączniki do wniosku.

Celem spotkania jest  przygotowanie przyszłych przedsiębiorców do aplikowania o środki w ramach PROW 2014-2020.

Termin spotkania:  23.04.2018 (poniedziałek)  godz. 13:00

Miejsce spotkania:  siedziba Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie w Uboczu.

Liczba miejsc ograniczona. O kwalifikacji na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

więcej »

Zapraszamy na cykl szkoleń

06
04
2018

1. ABC społecznego biznesu.
2. Sprzedaż i marketing w PES.
3. Księgowość i Sprawozdawczość w podmiotach ekonomii społecznej.
4. Ekonomia społeczna w świetle dobrych praktyk.
5. Marketing podmiotów ekonomii społecznej w social media.
6. Ekonomia społeczna w praktyce.
Szkolenia stacjonarne będą odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie: Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski.

więcej »

Ogłoszenia o naborze

03
04
2018

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

więcej »

Starsze wiadmości znajdują się w dziale

> Archiwum <

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z  wniosku o płatność Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji &#8222;Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność&#8221; Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików
Znajdz nas na Facebooku