"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryształowy Ekan 2014

Previous
Next

Aktualności

ctrl

Szkolenie

22
03
2017

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego  do udziału w szkoleniu na temat założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Termin szkolenia:   28 marca  2017 roku  od godz. 11:00

Miejsce szkolenia:  siedziba Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie w Uboczu.

Liczba miejsc ograniczona. O kwalifikacji na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

więcej »

Portal Ogłoszeń ARiMR - działa!!!

20
03
2017

Na dzień 18 marca 2017 r. planowane jest uruchomienie Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - już jest!!!!

 

ARiMR udostępniła Portal Ogłoszeniowy na mocy zmiany przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, która weszła w życie 18 stycznia 2017 r. (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5).

Portal ma służyć realizacji zasady konkurencyjności przy wyborze dostawców usług, towarów i robót.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:

więcej »

Wyniki naboru !!!

13
03
2017

W dniu 7 marca 2017 odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2017, 2/2017, 3/2017.

Wyniki 

Ogłoszenia o naborze

13
03
2017

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

 

więcej »

Kampania informacyjno-promocyjna na temat głównych założeń LSR

02
03
2017

W dniach  26 i 27  stycznia 2017 odbyły się szkolenia zorganizowane przez LGD Partnerstwo Izerskie z zakresu wypełniania wniosków i biznesplanów. Szkolenie było kierowane do przedsiębiorców i osób planujących założyć działalność gospodarczą.

Szkolenia przygotowują przedsiębiorców oraz przyszłych przedsiębiorców do aplikowania o środki w ramach PROW 2014-2020.

SMYKI NA START

02
03
2017

Zawody są otwarte dla dzieci i młodzieży bez względu na umiejętności. Pasja, sport, lotnictwo i wychowanie to główne hasła Zawodów.

Organizator: Euroregionalne Centrum Modelarskie w Jeżowie Sudeckim, Gmina Jeżów Sudecki.

Termin: 4 marca 2017 roku (sobota), godz. 11.00, Hala sportowa, ul. Kręta 27, Jeżów Sudecki (obowiązuje obuwie sportowe).

więcej »

Informacja o założonych wnioskach

16
02
2017

Dnia 14.02.2017 r. zakończyliśmy nabory wniosków na działania z zakresu:

- Zakładania działalności gospodarczych 

- Rozwój działalności gospodarczych 

- Infrastrukturę turystyczna, rekreacyjna 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim wnioskodawcom,

więcej »

Portal Ogłoszeń ARiMR

09
02
2017

Na dzień 18 marca 2017 r. planowane jest uruchomienie Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

ARiMR zobowiązana jest udostępnić Portal Ogłoszeniowy na mocy zmiany przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, która weszła w życie 18 stycznia 2017 r. (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5).

Portal ma służyć realizacji zasady konkurencyjności przy wyborze dostawców usług, towarów i robót.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:

więcej »

Telefon nieczynny!!!

07
02
2017

Telefon stacjonarny nieczynny z powodów niezależnych od nas !!!

Kontakt pod nr tel:

kom. 603 087 205

kom. 603 087 441

 

Za utrudnienia przepraszamy!!! 

Biuro czynne!!!

23
01
2017

Dziś 23-01-2017 r. (poniedziałek) biuro czynne do godz. 11:00 z powodu awarii ogrzewania w siedzibie Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie!!! 

Kontakt telefoniczny pod numerem 603 087 205 lub e-mail: promocja@lgdpartnerstwoizerskie.pl

 

Za utrudnienia przepraszamy!!!

 

Starsze wiadmości znajdują się w dziale

> Archiwum <

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji &#8222;Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność&#8221; Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików  Dożynki Gminy Mirsk - 11.09.2016 r. Rębiszów Dożynki Gminy Platerówka - 11.09.2016 r. Platerówka Dożynki Gminy Olszyna - 04.09.2016 Olszyna Punkty konsultacyjne w Gminach - fotorelacja
Znajdz nas na Facebooku